Minilex - Lakipuhelin

Menetetyn määräajan palauttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Siviiliasian oikeudenkäynnissä asianosaisten tulee noudattaa erilaisia määräaikoja puhevaltansa säilyttämiseksi. Jos asianosainen ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa tietyn esteen vuoksi, voi hän hakea menetetyn määräajan palauttamista. Menetetyn määräajan palauttaminen siis eroaa muista ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista, koska siinä ei pyydetä välittömästi tuomion muuttamista tai purkamista, vaan oikeutta saada palautetuksi oikeudenkäyntiä koskeva määräaika tai -päivä.

Menetetty määräaika voidaan hakemuksesta palauttaa sille, joka laillisen esteen vuoksi ei ole voinut määräajassa ilmoittaa tyytymättömyyttään tai hakea muutosta tai takaisinsaantia. Sama koskee sitä, joka sanotun laillisen esteen vuoksi ei ole voinut ryhtyä johonkin muuhun toimeen oikeudenkäynnissä tai joka muutoin esittää anomuksensa tueksi erittäin painavia syitä. Laillisella esteellä tarkoitetaan sairautta, yleisen liikenteen keskeytymistä tai muuta tuomioistuimen hyväksymää perustetta.

Menetetyn määräajan palauttamista on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta ja viimeistään vuoden kuluessa siitä päivästä, jona määräaika päättyi. Hakemus tehdään hovioikeudelle, jos hakemus koskee määräajan palauttamista toimenpiteen tekemiseksi käräjäoikeudessa tai muutoksen hakemiseksi sen ratkaisuun. Muussa tapauksessa hakemus tehdään korkeimmalle oikeudelle. Hakemus tehdään korkeimmalle oikeudelle myös silloin, kun hakemus koskee asiaa, jossa käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta suoraan korkeimmalta oikeudelta. Määräajan palauttamista hakevan tulee esittää vaatimukselleen perusteet ja todisteet. Hakemukseen on liitettävä tuomio, josta valitetaan. Mikäli se puuttuu tai hakemus on muulla tavalla puutteellinen, on hakijaa kehotettava korjaamaan puute määräajassa. Muutoin hakemus jätetään tutkimatta.

Jos asiaa tutkiva tuomioistuin katsoo, että asianosaisella on ollut laillinen syy olla noudattamatta määräaikaa, ja jos määräajan palauttamista on haettu sille säädetyssä ajassa, asetetaan uusi määräaika palauttamista koskevan toimen tekemiselle. Asianosaisten on kuitenkin syytä huomioida, että menetetyn määräajan palauttamisen kohteena tulee olla prosessuaalinen määräaika. Aineellista määräaikaa, kuten esimerkiksi saamisen tai syyteoikeuden vanhenemista koskevia määräaikoja, ei voida menetetyn määräajan palauttamissäännöksen nojalla palauttaa. Toisin kuin muissa ylimääräisissä muutoksenhakukeinoissa, määräajan palauttamista koskevan hakemuksen saa tehdä asianosainen itse ilman oikeudenkäyntiavustajaa tai – asiamiestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa