Minilex - Lakipuhelin

Lunastaminen avoimessa yhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastamisesta säädetään avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa. Lunastuksen ehdoista ja siihen liittyvästä menettelystä voidaan avoimelle yhtiölle tyypilliseen tapaan sopia yhtiösopimuksessa laista poiketen.

Avoimen yhtiön yhtiömies voi lain mukaan vaatia yhtiön purkamista muun muassa silloin, kun hän on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut loppuun tai silloin, kun sovittu yhtiökausi on päättynyt. Yhtiön purkamisen sijasta muut yhtiömiehet voivat lunastaa purkamista vaatineen yhtiömiehen yhtiöosuuden. Samoin voidaan lunastaa kuolleen yhtiömiehen osuus, konkurssiin joutuneen yhtiömiehen osuus sekä ulosmittauksen kohteeksi joutunut yhtiöosuus. Edellä mainittujen lisäksi lunastuksen kohteeksi voi joutua sellaisen yhtiömiehen yhtiöosuus, jonka osalta yhtiön toiminnan edellytykset ovat rauenneet.

Lunastaminen edellyttää kaikkien yhtiömiesten yksimielistä päätöstä. Lunastusvaatimus tulisi tämän jälkeen esittää lunastuksen kohteena olevalle yhtiömiehelle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tämä on vaatinut yhtiön purkamista yhtiösopimuksen irtisanomisen tai yhtiökauden päättymisen perusteella. Tavoitteena on välttää yhtiön asettaminen purkamista edeltävään selvitystilaan.

Lunastushintana maksetaan lunastuksen saajana olevalle yhtiömiehelle se määrä, joka tälle olisi maksettu yhtiön omaisuutta jaettaessa. Avoimen yhtiön omaisuus on ensisijaisesti käytettävä yhtiömiesten jäljellä olevien yhtiöpanosten palauttamiseen. Jos panoksia ei voida täysimääräisesti palauttaa, jaetaan omaisuus panosten suuruuden mukaisessa suhteessa. Jos omaisuuden jaosta jää ylijäämää, jaetaan se niin kuin yhtiön voittoa jaettaessa. Lunastushinnassa otetaan lisäksi huomioon yhtiön liikearvo. Yhtiöosuuden lunastus voidaan suorittaa myös niin, että lunastuksen saajana olevalle yhtiömiehelle ilmoitetaan tämän maksettavaksi tuleva tappio-osuus johtuen siitä, että yhtiön omaisuuden arvo on negatiivinen.

Lunastajina olevat yhtiömiehet tekevät lunastuksen kohteena olevalle yhtiömiehelle eli lunastuksen saajalle todistettavasti lunastustarjouksen, joka tämän on hylättävä 14 päivän kuluessa, tai tarjous katsotaan hyväksytyksi. Lunastuksen kohteena olevalla yhtiömiehellä on oikeus vaatia lunastajilta vakuutta sen varalta, että yhtiötä koskevat sitoumukset kohdistuvat häneen suuremmassa määrin verrattuna siihen, miten ne olisivat todennäköisesti kohdistuneet häneen lunastushetkellä tapahtuneessa yhtiön purkamisessa. Lunastuksen saajan on vaadittava edellä mainittua vakuutta saman 14 päivän kuluessa.

Hyväksytyn lunastustarjouksen seurauksena lunastushinta on maksettava 30 päivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä. Muuten lunastusoikeus raukeaa. Jos lunastuksen saaja kieltäytyy lunastustarjouksesta, on lunastajien talletettava lunastushinta aluehallintovirastoon 30 päivän kuluessa tarjouksen hylkäämisestä. Tämä siis silloin, jos lunastajat haluavat edelleen jatkaa lunastusta. Lunastajien on tämän jälkeen vietävä asia tuomioistuimeen, joka vahvistaa lunastukselle asetetut ehdot.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa