Minilex - Lakipuhelin

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnan asukkaalle on laissa säädetty tiettyjä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kunnan asukkailla tulee olla suora mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan asioihin. Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin, järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa sekä tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia. Samoin osallistumista ja vaikuttamista edistetään selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa, järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa, avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua sekä järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.

Kuntalaiset vaikuttavat omiin asioihinsa ensisijaisesti valitsemalla edustajat valtuustoon. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää valtuusto. Ei siis ole yhdentekevää, kuka valtuustossa istuu ja päättää kunnan asioista. Äänestämällä kunnallisvaaleissa vaikutetaan siihen, kuka asioista päättää kunnassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa