Minilex - Lakipuhelin

Kuka saa tehdä kunnallisvalituksen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, eli asianosainen, sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsen voi olla kunnan asukas, mutta myös oikeushenkilöllä, kuten laitoksella tai yhtiöllä, on kunnan jäsenyys, jos sen kotipaikka on kunnassa. Myöskin kiinteän omaisuuden omistaminen tai hallinta tuottaa kunnan jäsenyyden.

Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Tässä tapauksessa siis valitusoikeutta on rajoitettu. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on oikeus tehdä kunnallisvalitus, eli asinaosaisen lisäksi kunnan jäsen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa