Minilex - Lakipuhelin

Kunnallisvalitus muutoksenhakukeinona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnallisvalitus on muutoksenhakukeino kunnan tekemään päätökseen. Kunnallisvalitusta käytetään kuitenkin vain tiettyjen kunnan toimielinten päätöksiin. Valtuuston sekä kuntayhtymän yhtymäkokouksen ja muun jäsenkuntien valitseman kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävän toimielimen päätökseen sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan siis muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittaa saa siis vain laillisuusperusteella, eli ei esimerkiksi sillä perusteella, että päätetty asia voitaisiin hoitaa tarkoituksenmukaisemmin. Valittajan tulee esittää valituksensa perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Pääsääntöinä kaikenlaisissa valituksissa on se, että valitusoikeus on ainoastaan lopullisista päätöksistä eli ratkaisuista, joilla on annettu asiaratkaisu johonkin tiettyyn asiaan. Sama koskee myös kunnallisvalitusta, sillä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunnallisvalitusta.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa