Minilex - Lakipuhelin

Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Lainkäyttöasioina korkein hallinto-oikeus käsittelee ne muutoksenhakua ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.

Jos korkein hallinto-oikeus katsoo valituksen koskevan kysymystä, jonka ratkaiseminen pääasiassa riippuu päätöksen tai toimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, asia on tältä osin siirrettävä valtioneuvoston ratkaistavaksi.

Muita korkeimman hallinto-oikeuden tehtäviä on antaa tasavallan presidentille vahvistettavaksi toimitetusta laista lausunnon, käsitellä muut sen tehtäväksi erikseen säädetyt oikeudenhoitoa koskevat asiat sekä käsitellä oikeushallintoasioita sen mukaan kuin erikseen säädetään. Korkein hallinto-oikeus myös antaa pyynnöstä valtioneuvostolle lausuntoja lainsäädäntökysymyksistä ja voi myös tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa