Minilex - Lakipuhelin

Miten saa valitusluvan korkeimpaan hallinto-oikeuteen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suurimmassa osassa hallintoasioita valituslupaa ei tarvita. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen joissakin asioissa saa kuitenkin valittaa vain, jos sattuu saamaan valitusluvan. Valituslupa vaaditaan esimerkiksi veroasioissa ja joissakin sosiaaliasioissa. Laissa on erikseen säädetty asioista, joissa valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen on valitusluvan varassa. Korkein hallinto-oikeus siis päättää, milloin näissä asioissa saa valittaa. Korkein hallinto-oikeus ei perustele mitenkään päätöksiään, joilla se myöntää tai jättää valitusluvan myöntämättä. Laissa on kuitenkin säädetty perusteet, jolloin valituslupa tulee myöntää. Kun muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan muun lain mukaan valituslupa, lupa on myönnettävä ensinnäkin, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Toiseksi valituslupa on myönnettävä, jos asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi, tai jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa