Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän kirjanpitovelvollisuus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun velallinen asetetaan konkurssiin, syntyy konkurssipesä jonka hallinto on velkojien ja pesänhoitajan tehtävänä. Konkurssipesän on konkurssiin asettamisen jälkeen pidettävä toiminnastaan sellaista kirjanpitoa, jota pesän laajuus ja laatu edellyttävät. Konkurssipesän kirjanpito on eri asia kuin velallisen kirjanpidon loppuun saattaminen.

Konkurssipesän kirjanpidosta on jälkikäteen pystyttävä näkemään, mitä toimia konkurssipesässä on tehty. Pesänhoitajan päätösvaltaan kuuluu myös konkurssipesän juoksevaan hallintoon kuuluvien tehtävien hoitaminen. Yksi juoksevan hallinnon tehtävistä on nimenomaan konkurssipesän kirjanpitoon liittyvät toimet. Pesänhoitajan on siten huolehdittava siitä, että konkurssipesän kirjanpito on asianmukaisesti järjestetty. Tällä ei kuitenkaan välttämättä tarkoiteta sitä, että pesänhoitaja itse hoitaa kirjanpidollisia tehtäviä, vaan hän voi antaa kirjanpidon jonkun ulkopuolisen tehtäväksi.

Velkojat päättävät siitä, että pidetäänkö konkurssipesässä tilintarkastus vai ei. Tilintarkastuksen tehtävänä on puolestaan antaa oikeat ja riittävät tiedot pesän taloudellisesta asemasta. Jos konkurssipesä on laaja, niin silloin tilintarkastus on kuitenkin toimitettava joka tapauksessa. Konkurssilaissa määritellään erikseen laajan konkurssipesän käsite.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa