Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän kirjanpito

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos velallinen on asetettu konkurssiin, menettää hän oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan. Päätösvaltaa konkurssipesässä käyttävät velkojat ja pesänhoitaja. Myös velallisen liike- tai ammattitoiminnan kirjanpitoaineisto kuuluu konkurssipesään. Jos velallisen kirjanpitoaineisto on muun kuin velallisen hallussa, se on luovutettava konkurssipesälle.

Jos konkurssihakemuksen hyväksymiselle ilmeisesti on perusteet, tuomioistuin voi määrätä ennen konkurssiin asettamista velallisen kirjanpitokirjat ja muun kirjanpitoaineiston takavarikkoon. Edellytyksenä on vaara siitä, että velallinen kätkee, hävittää tai vahingoittaa mainittua aineistoa.

Pesänhoitajan tehtävänä on huolehtia siitä, että velallisen kirjanpito tehdään konkurssin alkamiseen saakka ja että konkurssin alkamiseen päättyneeltä tilikaudelta laaditaan tilinpäätös. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos kirjanpito konkurssin alkaessa on niin puutteellinen, että sen perusteella ei voida laatia luotettavaa tilinpäätöstä tai jos kirjanpidon loppuun saattamista ja tilinpäätöksen laatimista ei voida pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden tai muun syyn vuoksi. Jos velallisen kirjanpito on laiminlyöty niin, ettei konkurssipesä ole ilman kohtuutonta vaivaa kyennyt selvittämään kirjanpitovelvollisen taloudellista tulosta ja asemaa tai kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan kannalta olennaisia liiketapahtumia, laiminlyönnistä vastuussa olevien on korvattava pesälle sille kirjanpidon loppuun saattamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Konkurssipesän tulee pitää sellaista kirjanpitoa, jota pesän laajuus ja laatu edellyttävät. Kirjanpidon tulee perustua kirjanpitolain mukaisiin päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin. Pesänhoitajan on huolehdittava siitä, että konkurssipesän kirjanpito on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi kirjanpitoaineisto on säilytettävä kirjanpitolaissa säädetyn ajan..

Lisätietoa kirjanpidosta konkurssipesässä saat soittamalla Minilexin lakimiehille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa