Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimenettely päättyy lopputilitykseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettely päättyy lopputilityksen hyväksymiseen. Kun konkurssipesä on selvitetty ja pesään kuuluva omaisuus muutettu rahaksi, pesänhoitajan on laadittava lopputilitys. Lopputilitys tulee laatia ilman aiheetonta viivytystä. Lopputilityksen tulee sisältää selvitys konkurssipesän hallinnosta ja velkojien jako-osuuksista.

Eräissä tapauksissa lopputilitys on mahdollista laatia, vaikka pesän selvittäminen olisi vielä kesken. Pesänhoitaja voi näissä tapauksissa käyttää omaa harkintavaltaansa lopputilityksen jouduttamiseksi. Lopputilitys voidaan siten laatia tilanteessa, jossa pesä on osin selvittämättä sen vuoksi, että panttina olevaa omaisuutta tai arvoltaan vähäistä muuta omaisuutta on myymättä taikka jos konkurssisaatava tai vähäinen saatava on epäselvä. Konkurssisaatava saattaa olla epäselvä esimerkiksi silloin, kun tuota saatavaa koskeva oikeudenkäynti on kesken.

Velkojien etujen mukaista on, että konkurssipesän hallintoa ei ylläpidetä ainoastaan epävarman tai mahdollisesti vain vähäisen varallisuuden jakamiseksi. Pesänhoitaja ei voi kuitenkaan päättää tehdä konkurssipesän lopputilitystä, jos pesällä on vielä sen omia velkoja maksamatta tai, jos pesän omia velvoitteita koskeva oikeudenkäynti on kesken. Konkurssi päättyy, kun lopputilitys on hyväksytty.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa