Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiössäkin voi olla toimitusjohtaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiölle voidaan nimetä toimitusjohtaja, vaikka yleensä toimitusjohtaja mielletäänkin enemmän osakeyhtiölle ominaiseksi toimielimeksi. Toimitusjohtajaa ei kuitenkaan ole pakko nimetä, sillä kommandiittiyhtiö lähtökohtaisesti perustuu yhtiömiesten yhteistoimintaan yhtiön taloudellisen tarkoituksen edistämiseksi, eikä tarvitse välttämättä erityisiä toimielimiä liiketoimintansa tueksi. Toimitusjohtajan nimeäminen on usein hyödyllistä, jos yhtiön asioiden hoidon halutaan selvästi henkilöityvän tiettyyn nimenomaiseen henkilöön. Tai jos muuten yhtiöllä on tarvetta keskitetylle liikkeenjohdolle, jos esimerkiksi yhtiömiehillä ei ole riittävästi omaa osaamista liikkeenjohdosta.

Toimitusjohtaja on yleensä yksi yhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä. Tämä johtuu siitä, että toimitusjohtajalla on tällöin selkeä lisäintressi yhtiön toiminnan kehittämiseen, sillä myös hänen oma omistuksensa kärsisi huonosta liikkeenjohdosta. Myös äänetön yhtiömies voi kuitenkin olla toimitusjohtaja, jos yhtiössä niin päätetään. Kommandiittiyhtiön toimitusjohtajaksi on mahdollista valita myös täysin yhtiöstä ulkopuolinen henkilö. Tätä ei yleensä tehdä, koska vastuunalaiset yhtiömiehet harvoin haluavat vastata henkilökohtaisesti päätöksistä, joiden suhteen heidän vaikutusmahdollisuutensa ovat rajalliset. Äänetön yhtiömies ja yhtiön ulkopuolinen toimitusjohtaja ovat käytännössä kuitenkin erotettavuudeltaan samassa veneessä. Kuka tahansa vastuunalainen yhtiömies voi erottaa heidät tehtävästään.

Lain mukaan toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen. Juoksevaan hallintoon luetaan kuuluvaksi muun muassa yhtiön edustaminen, liiketoiminnan johtaminen ja eri sopimusten solmiminen sekä yhtiön varoista huolehtiminen. Toimitusjohtajan olemassaolo ei vähennä vastuunalaisen yhtiömiehen päätösvaltaa yhtiössä. Vastuunalainen yhtiömies voi siis tarvittaessa myös kumota toimitusjohtajan päätöksen, ellei yhtiösopimuksessa ole toisin sovittu. Mikäli toimitusjohtaja on yhtiön äänetön yhtiömies, vastaa tämän hallintovaltuus ulkopuolisen toimitusjohtajan valtuuksia.

Toimitusjohtaja valitaan kommandiittiyhtiöön vastuunalaisten yhtiömiesten yksimielisellä päätöksellä. Toimitusjohtajasta voidaan määrätä myös yhtiösopimuksessa, jolloin yhtiömiehet ovat velvoitettuja joko valitsemaan toimitusjohtajan tai muuttamaan yhtiösopimusta. Toimitusjohtaja on ilmoitettava kaupparekisteriin, jotta yhtiön sidosryhmät ja muut ulkopuolisetkin olisivat tietoisia toimitusjohtajan henkilöllisyydestä ja olemassaolosta.

Toimitusjohtajan erottamisoikeus riippuu yhtiömiehen statuksesta yhtiössä. Ulkopuolisen toimitusjohtajan saa erottaa sellainen yhtiömies, jolla on oikeus hoitaa yhtiön asioita; toisin sanoen, toimitusjohtajan saa erottaa vastuunalainen yhtiömies. Äänetön yhtiömies ei saa erottaa toimitusjohtajaa. Mikäli toimitusjohtaja on yksi yhtiömiehistä, vaaditaan toimitusjohtajan erottamiseen muiden yhtiömiesten yksimielinen päätös. Tällöin, mikäli toimitusjohtaja on yhtiön vastuunalainen yhtiömies, ei äänettömillä yhtiömiehillä ole oikeutta osallistua tämän erottamiseen. Vastuunalaisen yhtiömiehen erottamiselle toimitusjohtajan tehtävästä on oltava painava syy. Kuten aikaisemminkin mainittu, niin toimitusjohtajana työskentelevä äänetön yhtiömies voidaan erottaa toimestaan kuten ulkopuolinenkin toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan valinta kommandiittiyhtiöön voi olla viisas ratkaisu siis varsinkin niissä tilanteissa, joissa yhtiö ei enää ole muutaman yhtiömiehen yhteinen viritelmä, vaan laajamittaisempaa liiketoimintaa harjoittava yhtiö. Järkevää on tällöin selvittää lain avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä asettamat edellytykset toimitusjohtajan valinnalle ja toisaalta myös tämän erottamiselle toimestaan. Lisätietoja saa tarvittaessa soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa