Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä, joista yhden on oltava vastuunalainen yhtiömies ja toisen äänetön yhtiömies. Tämä johtuu kommandiittiyhtiön luonteesta henkilöyhtiönä. Sen toiminta perustuu kahden tai useamman henkilön yhteistoimintaan taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi, eli toisin sanoen yhdessä harjoitettuun liiketoimintaan. Erotuksena avoimesta yhtiöstä, kommandiittiyhtiössä tulee olla ainoastaan yksi niin sanottu vastuunalainen yhtiömies. Avoimessa yhtiössä tällaisia yhtiömiehiä tulee olla vähintään kaksi. Kommandiittiyhtiössä - ollakseen kommandiittiyhtiö - tulee kuitenkin olla vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi vähintään yksi niin kutsuttu äänetön yhtiömies. Pelkkiä vastuunalaisia yhtiömiehiä sisältävä yhtiö on avoin yhtiö.

Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat tarvittaessa omalla omaisuudellaan kommandiittiyhtiön sitoumuksista ja velvoitteista. He mahdollistavat kommandiittiyhtiön vapaamuotoisen hallintorakenteen ja tietynlaisen mahdollisuuden huolettomuuteen päätöksenteossa. Myöskään yhtiöllä ei tarvitse olla velkojien suojaksi yhtään pääomaa, vaan tilit voivat olla jopa negatiiviset. Tämä johtuu nimenomaan vastuunalaisista yhtiömiehistä, jotka vastaavat viime kädessä henkilökohtaisesti kaikista yhtiön velvoitteista ja toimivat ikään kuin yhtiön takaajina.

Äänettömän yhtiömiehen vastuu sen sijaan on rajattu hänen yhtiöön sijoittamaansa pääomaan. Hän toimii lähinnä sijoittajan roolissa yhtiön suhteen. Äänetön yhtiömies muistuttaa toisaalta pitkälti myös vähemmistöosakkeenomistajaa, eli osakeyhtiön sellaista osakkeenomistajaa, jolla on hallussaan ainoastaan pieni prosentuaalinen osuus yhtiön osakkeista ja sikäli hyvin rajallinen päätösvalta yhtiön asioista. Yhtiömiesten enimmäismäärää ei ole laissa mitenkään rajoitettu, koska suurempi määrä yhtiömiehiä vain parantaisi yhtiön maksukykyä - enemmän maksajia yhtiön veloille. Käytännön syistä yhtiömiesten suuri määrä saattaa kuitenkin olla ongelmallinen, koska tärkeät päätökset on tehtävä yksimielisesti ja toisaalta vähämerkityksellisempiä päätöksiä voi tehdä kysymättä muilta yhtiömiehiltä lupaa, jolloin suurella yhtiömiesmäärällä myös toisten tekemien päätösten valvonta vaikeutuisi.

Kommandiittiyhtiön yhtiömies, vastuunalainen tai äänetön, voi olla luonnollinen henkilö taikka oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö. Myös toinen henkilöyhtiö tai rekisteröity yhdistys voi olla yhtiömies. Mikäli yhtiömies on vajaavaltainen, tekee yhtiösopimuksen hänen puolestaan holhooja. Oikeushenkilöä edustaa sen toimivaltainen elin, kuten hallitus. On kuitenkin käytännössä melko harvinainen tilanne, että osakeyhtiö toimisi henkilöyhtiön yhtiömiehenä, sillä osakeyhtiön omistusrakenteeseen sopii paremmin konsernityyppinen omistus, eli toisen osakeyhtiön omistaminen. Mitään laista johtuvaa estettä ei toki muunkaanlaisille järjestelyille ole.

Olennaista on siis tuntea äänettömän yhtiömiehen ja vastuunalaisen yhtiömiehen väliset erot sekä pitää huolta siitä, että kommandiittiyhtiössä on jatkuvasti yksi kumpaakin. Mikäli yhtiömiehet tai heidän roolinsa kommandiittiyhtiössä herättävät kysymyksiä, neuvoo palveleva lakipuhelin mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa