Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimusta voidaan muuttaa milloin tahansa yhtiön toiminnan aikana. Vaatimuksena on kaikkien yhtiömiesten suostumus. Näin ollen yhtiösopimuksen muutos on pätevä ainoastaan, jos yhtiömiehet ovat yksimielisiä muutoksesta. Esimerkiksi uuden yhtiömiehen liittyminen yhtiöön edellyttää yhtiösopimuksen muuttamista.

Yhtiösopimuksen muutos on tehtävä kirjallisesti.

Yksimielisyyden vaatimus

Kuten yllä todettiin, on yhtiösopimuksen muutos pätevä ainoastaan, jos yhtiömiehet ovat tästä yksimielisiä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos joku yhtiömiehistä vastustaa muutosta, ei yhtiösopimuksen muutokseen voi vedota tätä yhtiömiestä kohtaan. Toisaalta ne yhtiömiehet jotka ovat olleet muutoksesta yksimielisiä, voivat tulla keskinäisesti sidotuiksi muutetut yhtiösopimuksen johdosta.

Yhtiösopimukseen saadaan ottaa ehto, jossa määrätään, ettei äänettömien yhtiömiesten suostumusta tarvita yhtiösopimuksen muuttamiseen. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi siksi, että äänetön yhtiömies saisi suhteettoman paljon valtaa yhtiössä velkavastuuseensa nähden, jos hän saisi vaikutta myös sellaisiin yhtiösopimuksen muutoksiin jotka eivät koske hänen asemaa yhtiössä tai taloudellisia oikeuksia.

Määräenemmistöperiaate

Poiketen yksimielisyyden vaatimuksesta, saadaan kuitenkin yhtiösopimuksessa myös päättää, että yhtiösopimuksen muutoksissa noudatetaan määräenemmistöperiaatetta. Tämä menettely on tyypillistä kommandiittiosakeyhtiöiden yhtiösopimuksissa.

Rekisteröintivaatimus

Aikaisemman voimassa olevan lain mukaan muutos tuli voimaan heti kun siitä oli päätetty. Tämä määräys on kuitenkin muuttunut sen johdosta että kommandiittiyhtiö syntyy nykyään rekisteröinnillä.

Yhtiösopimuksen muuttamista koskeva päätös on siis ilmoitettava rekisteröitäväksi. Muutosta ei myöskään saa panna täytäntöön ennen kuin muutos on rekisteröity. Muuttamisesta on siis ilmoitettava kaupparekisteriin, jotta se olisi pätevä.

Jos kuitenkin yhtiösopimuksen muutos edellyttää täytäntöönpanottomia jotka tulee merkitä rekisteriin, tulee lain mukaan muutos ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa.

Jos yhtiösopimuksen muutosta ei ilmoiteta rekisteröitäväksi määräajan kuluessa, vaikka yhtiömies on tätä vaatinut, on tällä yhtiömiehellä oikeus vaatia yhtiön purkamista sekä selvitysmiehen määräämistä. Jos taas muutosta ei ilmoiteta rekisteröitäväksi, eikä tätä kukaan yhtiömiehistä vaadi, raukeaa yhtiösopimuksen muutos.

Kommandiittiyhtiön muuttaminen avoimeksi yhtiöksi

Kommandiittiyhtiön muuttaminen avoimeksi yhtiöksi edellyttää myös yhtiösopimuksen muutosta. Myös vastuunalaisen yhtiömiehen muutos äänettömäksi yhtiömieheksi vaatii yhtiösopimuksen muutosta. Koska yhtiösopimuksen muutokset tulee rekisteröidä, tulevat myös nämä muutokset voimaan rekisteröinnillä.

Mikäli yhtiösopimuksessa on mahdollistettu yhtiösopimuksen muuttaminen ilman yhtiömiesten yksimielistä suostumusta, voi tämä johtaa tarpeeseen sovitella muutettua sopimusta, mikäli uusi sopimus johtaa jonkun yhtiömiehen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

Yhtiösopimusta muutettaessa voi olla tarpeen kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta kohtuuttomilta tilanteilta vältyttäisiin. Lakipuhelimen asiantuntijat vastaavat mielellään lisätiedusteluihin aiheesta. 

Vinkit

- Yhtiösopimusta voidaan muuttaa milloin tahansa yhtiön toiminnan aikana.

Varoitukset

- Jos yhtiömies vaatii yhtiösopimuksen muutosta rekisteröitäväksi määräajan kuluessa, mutta muutosta ei ilmoiteta rekisteröitäväksi, saa yhtiömies vaatia yhtiön purkua.

- Jos muutosta ei ilmoiteta rekisteröitäväksi, eikä kukaan tätä vaadi, raukeaa yhtiösopimuksen muutos. 

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa