Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimusta voidaan muuttaa milloin tahansa yhtiön toiminnan aikana. Vaatimuksena on kaikkien yhtiömiesten suostumus. Sopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien yhtiömiesten suostumusta. Siten muuttamiseen vaaditaan lähtökohtaisesti myös äänettömien yhtiömiesten suostumus, ellei yhtiösopimuksessa ole toisin sovittu. Enemmistöpäätös ei lähtökohtaisesti oikeuta yhtiösopimuksen muuttamiseen, joskin yksimielisyyden vaatimuksesta on kuitenkin mahdollisuus sopia yhtiösopimuksessa toisin.

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttaminen on vapaamuotoista. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiösopimusta ei ole välttämätöntä muuttaa samassa muodossa kuin missä alkuperäinen sopimus on tehty, vaan kirjallisen yhtiösopimuksen muuttaminen suullisesti on yhtälailla mahdollista. Yhtiösopimus voi muuttua myös sillä tavoin, että yhtiömiehet sanattomasti hyväksyvät edeltävästä poikkeavan käytännön, jonka näin katsotaan muuttaneen yhtiösopimusta.

Yhtiösopimuksen muuttaminen astuu voimaan välittömästi muutoksen tekemisen jälkeen. Muuttamisesta on ilmoitettava kaupparekisteriin. Yhtiömiesten sopimuksella äänettömän yhtiömiehen panoksen alentamisesta ei ole vaikutusta suhteessa velkojaan, joka ryhtyessään oikeustoimeen yhtiön kanssa ei tiennyt panoksen alentamisesta, jos panoksen alentamista ei ollut merkitty kaupparekisteriin ja kuulutettu.

Mikäli yhtiösopimuksessa on mahdollistettu yhtiösopimuksen muuttaminen ilman yhtiömiesten yksimielistä suostumusta, voi tämä johtaa tarpeeseen sovitella muutettua sopimusta mikäli uusi sopimus johtaa jonkun yhtiömiehen kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa