Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen kohtuullistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhtiösopimus, jossa siis määrätään kaikista kommandiittiyhtiön toimintaan hallintoon liittyvistä kysymyksistä voi joissain tilanteissa osoittautua kohtuuttomaksi yhden tai useamman yhtiömiehen kannalta. Yhtiömiehethän voisivat sopia vaikkapa, että yhdellä vastuunalaisista yhtiömiehistä ei ole mitään päätös-, eikä edustusvaltaa yhtiössä ja toisaalta rajoittaa vielä irtisanomisoikeuttakin, esimerkiksi osakassopimuksella. Tällöin voi olla, että yhtiösopimuksessa oleva ongelma on mahdollista ratkaista yhtiösopimusta kohtuullistamalla. Tällä tarkoitetaan sopimuksen muuttamista siten, että aiempi kohtuuttomana pidettävä ehto muutetaan sellaiseen muotoon, että sitä voidaan perustellusti vaatia noudatettavan.

Yleinen oikeustoimien sovittelua koskeva säännös löytyy varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetusta laista. Kohtuullistaminen tulee kyseeseen silloin, kun jokin ehto on kohtuuton, taikka sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen, mutta sopimusta itseään ei kuitenkaan ole välttämätöntä pitää kokonaisuudessaan pätemättömänä. Toisin sanoen koko sopimus ei menetä välttämättä merkitystään kohtuullistamisen seurauksena, vaan on mahdollista, että vain jotakin sopimuksen yksittäistä ehtoa muutetaan ja sopimus saatetaan siten paremmin molempia osapuolia tyydyttäväksi. Toisaalta, vastaavasti, mikäli sopimuksen tietyn osan kohtuullistaminen päinvastaisesti johtaisi siihen, että sopimus tämän jälkeen muuttuisi muilta osin kohtuuttomaksi, voidaan sopimusta joutua myös muilta osin kohtuullistamaan.

Mikäli tämä ei ole olosuhteet huomioon ottaen järkevää eikä tarkoituksenmukaista, voidaan sopimus määrätä raukeamaan. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että sopimus ei kohtuullistamallakaan muuttuisi toteuttamisen arvoiseksi tai, että esimerkiksi kohtuullistamalla tietyn sopimuspykälän, muuttuisi sopimus taas vastapuolen kannalta kohtuuttomaksi. Kohtuullistamien on yhtiösopimuksen kohdalla lähtökohtaisesti harvemmin käytetty menettely, sillä voidaan perustellusti olettaa, että yhtiökumppaneina toimivien henkilöiden tulee kyetä laatimaan sellainen yhteistyösopimus jota he aikovat noudattaa.

Usein kuitenkin käy niin, että ensisijaisesti sopimus pyritään julistamaan pätemättömäksi ja mikäli se ei onnistu, niin sitten sopimusta pyydetään soviteltavan, eli kohtuullistettavan. Sopimusehto voi olla kohtuuton useilla eri perusteilla. Se voi olla kohtuuton jo lähtökohtaisesti jonkin ehdon perusteella ilman, että edes on tarpeen arvioida ehdon vaikutusta juuri kyseisessä tilanteessa. Tällöin ehto on tyyppikohtuuton. Joskus ehto taas voi olla kohtuuton juuri kyseisessä tilanteessa kyseisten yhtiömiesten välisenä. Joskus taas sopimus on voinut olla täysin kohtuullinen silloin kun yhtiömiehet laativat sen, mutta se on voinut esimerkiksi muuttuneiden olosuhteiden vaikutuksesta muodostua kohtuuttomaksi. Kohtuuttomuusarvioinnissa tuomari voi arvioida yhtiömiesten asemaa sopimussuhteessa sekä kaikkia siihen vaikuttavia seikkoja.

Sopimuksen kohtuullistamiseen ei tarvitse osata vedota tuomioistuimessa nimenomaisesti, mutta yksinkertaisempaa kaikki kuitenkin on, jos asianosainen tajuaa näin tehdä. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa hankkia itselleen lainoppinutta apua, mikäli epäilee yhtiösopimukseen liittyvän kohtuuttomuutta. Aina ei tarvitse kuitenkaan palkata asianajajaa, vaan soitto lakipuhelimeen voi jo auttaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa