Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastaminen on yleensä vaihtoehto kommandiittiyhtiön purkamiselle. Lunastaa voidaan sellaisen yhtiömiehen yhtiöosuus, joka on vaatinut yhtiön purkua olemassa olevan purkuperusteen nojalla. Lunastaminen on purkamisen sijaan usein hyvä vaihtoehto silloin, kun muilla yhtiömiehillä on vielä haluja ja mahdollisuuksia toiminnan jatkamiseen. Olisi epäreilua pakottaa muut yhtiömiehet luopumaan kannattavasta yhtiötoiminnasta vain siksi, että yksi yhtiömiehistä ei enää halua sitä jatkaa. Lunastettavaksi voi tulla myös sellaisen yhtiömiehen yhtiöosuus, joka on kuollut tai joutunut konkurssiin tai jonka yhtiöosuus on ulosmitattu, taikka jonka edellytykset jatkaa yhtiötoiminnan harjoittamista ovat muuten päättyneet.

On kuitenkin muistettava, että useinkaan purkuperuste yhtiötä kohtaan ei synny tyhjästä. Mikäli kyseessä on yhtiön toiminnan edellytysten lakkaaminen esimerkiksi toisen yhtiömiehen kuoleman, tai konkurssiin vuoksi, voi yhtiötoiminnan jatkaminen vaikeutua olennaisesti ja velkataakka kasvaa myös muiden yhtiömiesten osalta. Mikäli kyseessä on kuitenkin esimerkiksi tilanne, jossa yhtiömies sairastuu vakavasti ja haluaa sairautensa vuoksi lopettaa toimintansa yhtiössä ja yhtiö on riittävän vakavarainen lunastaakseen tämän osuuden, voi toiminnan jatkaminen ilman lunastettavaa yhtiömiestä olla yhä kannattavaa ja järkevää.

Yhtiöosuuden lunastaminen edellyttää kaikkien muiden yhtiömiesten yksimielistä päätöstä. Käytännössä siis jos yhtiömiehiä on useita ja osa hyväksyy lunastuksen ja osa ei, voi asia järjestyä lopulta niin, että kaikkien niiden, jotka eivät lunastukseen suostu yhtiöosuudet lunastetaan niille, jotka haluavat toimintaa vielä jatkaa. Kuitenkin lunastukseen tarvittava varallisuus voi nousta tällöin melko suureksi ja toisaalta yhtiö muuttua luonteeltaan toisenlaiseksi. Lunastus tehdään joko yhtiön, tai yhtiömiesten varoista. Eli yhtiö voi lunastaa osuuden itselleen omilla varoillaan, tai sitten muut yhtiömiehet ostavat osuuden itselleen henkilökohtaisilla varoillaan.

Kuolinpesän, konkurssipesän tai ulosmittausvelkojan vaatimuksesta yhtiöosuus on lunastettava. Mikäli yhtiöllä ei ole varoja yhtiöosuuden lunastamiseen eivätkä vastuunalaiset yhtiömiehet suostu yhtiöosuuden lunastamiseen omista varoistaan, johtaa tämä yhtiön purkautumiseen. Lunastuksen saajalle tulee esittää lunastustarjous. Mikäli yhtiömies ei aio hyväksyä lunastustarjousta, tulee hänen ilmoittaa tästä 14 päivän kuluessa tarjouksen saamisesta; muussa tapauksessa lunastustarjous katsotaan hyväksytyksi. Näin pyritään tekemään lunastusmenettely tehokkaaksi ja välttämään turhaa ajan kulumista hitaissa vastauksissa. Vastaavasti lunastuksen saajan tulee vastaavassa ajassa ilmoittaa vaatimuksestaan mahdollisesta vakuudesta. Lunastus tulee suorittaa ja vakuus antaa lunastuksen saajalle 30 päivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä. Vakuus voi olla velalliselle tarpeen tilanteessa, jossa tämä epäilee yhtiön maksukykyä. Jos vakuutta ei myönnetä 30 päivän kuluessa, niin lunastusoikeus raukeaa. Lunastuksen suuruus määräytyy sen mukaan mitä laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä määrätään yhtiön omaisuuden jakoperusteesta.

Yhtiöosuuden lunastaminen on siis käytännössä aina mahdollinen tie yhtiön purkamisen ja toiminnan lopettamisen sijasta. On kuitenkin muistettava pitää mielessä ehdoton vaatimus kommandiittiyhtiölle, eli se, että yhtiöllä täytyy aina olla vähintään yksi vastuunalainen ja vähintään yksi äänetön yhtiömies - myös lunastuksen jälkeen. Lisäinformaatiota aiheesta tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa