Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehen oikeus luovuttaa yhtiöosuus edelleen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtana kommandiittiyhtiössä on, että vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuus ei ole siirtokelpoinen eikä luovutettavissa edelleen. Tämä perustuu yhtiömiesten henkilökohtaiseen vastuuseen yhtiön sitoumuksista ja velvoitteista. Nimittäin jokainen vastuunalainen yhtiömies on vastuussa kaikista yhtiön velvoitteista, kuten veloista, kaikella henkilökohtaisella ulosottokelpoisella omaisuudellaan velkojen täyteen määrään asti. Periaatteessa yhtiön velkoja voisi siis koska tahansa vaatia ketä tahansa vastuunalaista yhtiömiestä maksamaan erääntyneen velan kokonaisuudessaan. Luonnollisesti tällöin maksamaan joutunut yhtiömies voi periä hänen oman osuutensa ylittäneen maksamansa rahamäärän muilta yhtiömiehiltä tai yhtiöltä. Kuitenkin, mikäli yhtiö ja muut yhtiömiehet ovat varattomia, niin silloin velka jää yksin maksun suorittaneen yhtiömiehen tappioksi.

Lisäksi yhtiöosuuden luovutettavuutta on rajoitettu siksi, että siirretyllä yhtiöosuudella voi olla vaikea saavuttaa yhtiömiesten välille vaadittavaa luottamusta. Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet tekevät nimittäin lähtökohtaisesti kaikki laajemmat yhtiön toimintaa koskevat päätökset yhdessä, eli yksimielisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiömiesten tulee voida löytää riittävä yksimielisyys, jotta yhtiö voisi ylipäätään toimia. Toisaalta yksittäinen vastuunalainen yhtiömies saa tehdä hyvinkin pitkälle yhtiötä koskevia päätöksiä myös itsenäisesti. Yhtiömiehen ei siis tarvitse tavanomaiseen liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehdäkseen, hankkia muiden yhtiömiesten suostumusta. Tämän vuoksi on tärkeää voida luottaa toisiin yhtiömiehiin.

Oikeudesta luovuttaa yhtiöosuus edelleen voidaan sopia yhtiösopimuksessa toisin. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi suuremmassa kommandiittiyhtiössä kun yhtiömiehiä on paljon. Tällöin yksi riskillä eteenpäin luovutettu yhtiöosuus ei pysty aiheuttamaan yhtä suurta vahinkoa kenties kuin suppeamman omistuspohjan yhtiössä. Jos muuta ei ole sovittu ja yhtiömies haluaa yhtiöosuudestaan eroon, tulee hänen irtisanoa yhtiösopimus. Lähtökohtaisesti irtisanomisajan päätyttyä johtaisi tämä yhtiön purkamiseen, mutta lain mukaan muilla yhtiömiehillä on kuitenkin oikeus lunastaa tällöin sopimuksensa irtisanoneen yhtiömiehen osuus.

Vapaa luovutettavuus voidaan kuitenkin ottaa mukaan yhtiösopimukseen, esimerkiksi rajatuissa tilanteissa tai sitten täysin rajoittamattomasti. Mahdollista olisi myös ottaa mukaan niin sanottu suostumuslauseke, jonka mukaan yhtiöosuus voidaan luovuttaa eteenpäin vain sellaiselle henkilölle, jonka muut yhtiömiehet hyväksyvät. Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuus saattaa myös olla sovittu luovutuskelpoiseksi, vaikka vastuunalaisten yhtiömiesten osuudet olisivat normaaliin tapaan luovutuskelvottomia. Äänettömän yhtiömiehen asemaan ei liity sinänsä vastuuta eikä myöskään luottamuksen tarvetta, joten luovutuskiellon poistaminen äänettömän yhtiömiehen kohdalta ei yleensä kasvata yhtiön riskejä.

On vielä huomattava, että luovutuskielto koskee yhtälailla oikeutta luovuttaa osa yhtiöosuudesta. Kuitenkaan luovutuskielto ei sen sijaan estä yhtiöosuuden ulosmittaamista. Yhtiöosuuden ulosmittaaminen aiheuttaa silti muille yhtiömiehille välittömän perusteen vaatia yhtiösopimuksen purkamista. Luonnollisesti heidän ei kuitenkaan ole pakko tehdä tätä. Lisätietoja tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa