Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehen kuolema voi purkaa yhtiön

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli vastuunalainen yhtiömies kuolee, on muilla yhtiömiehillä oikeus vaatia kommandiittiyhtiön purkua. Tämä oikeus on lähtökohtaisesti myös kuolleen yhtiömiehen kuolinpesällä. Oikeus vaatia kommandiittiyhtiön purkua johtuu lähinnä siitä seikasta, että kommandiittiyhtiö henkilöyhtiönä on olennaisesti enemmän tai vähemmän riippuvainen yhtiömiehistään. Vastuunalaiset yhtiömiehet viime kädessä takaavat yhtiön velat, eli toimivat maksumiehinä, mutta toisaalta myös antavat yleensä lisäksi työpanoksensa yhtiölle. Jos yhtiömiehet eivät itse huolehdi kaikesta liiketoimintaan liittyvästä työstä, niin vähintään yhtiön hallinto ja johtaminen kuuluu yleensä heille.

Kun vastuunalainen yhtiömies siis kuolee, joutuvat muut yhtiöt valinnan eteen. On päätettävä, onko yhtiön toimintaa mahdollista ja kannattavaa jatkaa ilman edesmennyttä yhtiömiestä. Asiasta voi tulla myös jäljelle jääneiden yhtiömiesten kanssa eriäviä mielipiteitä. Lähtökohtana on kuitenkin, että jos yksikin muu vastuunalainen yhtiömies haluaa purkaa yhtiösopimuksen, tulee näin myös tehdä. Koska kuolleen yhtiömiehen kuolinpesä saa samat oikeudet kuin edesmenneellä yhtiömiehellä eläessään oli, tulee kuolinpesällä myös olla oikeus yhtiön purkamisen vaatimiseen. Kuitenkaan mikään ei ole poikkeuksetonta.

Asiasta on mahdollista sopia yhtiösopimuksessa toisin. Mikäli muut yhtiömiehet taikka kuolleen yhtiömiehen kuolinpesä eivät vaadi yhtiön purkua, on muilla yhtiömiehillä mahdollisuus lunastaa kuolleen yhtiömiehen yhtiöosuus. Tällöin yhtiötä voidaan jatkaa entiseen tapaan ja kuolleen yhtiömiehen kuolinpesä, jolla useinkaan ei ole intressiä yhtiötoiminnan harjoittamiseen voidaan ostaa ulos. Oikeus tähän lunastukseen on myös silloin, milloin kuolinpesä vaatii yhtiön purkua. Tämä johtuu siitä, että kuolinpesän taloudelliset edut tulevat molemmissa tapauksissa turvattua yhtä hyvin. Kuolinpesä saa lunastuksessa yhtiön sen hetkistä varallisuusarvoa vastaavan osan yhtiön varallisuudesta ja pääsee eroon koko yhtiöosuudesta.

On myös mahdollista, että yhtiöosuutta ei lunasteta, eikä yhtiötä pureta, vaan kuolinpesä jatkaa yhtiön yhtiömiehenä kuolleen yhtiömiehen sijasta. Tilanne on harvinainen, mutta mahdollinen vaikkapa tilanteessa, jossa kuolinpesään kuuluu kuolleen yhtiömiehen perillinen, joka oli jo eläessään perillä kyseisen kommandiittiyhtiön asioista. Tärkeää on muistaa yhtiömiehen kuoleman vaikutuksiin liittyen, että äänettömän yhtiömiehen kuolema ei perusta oikeutta vaatia kommandiittiyhtiön purkua. Tämä johtuu siitä, että äänetön yhtiömies toimii kommandiittiyhtiössä lähinnä sijoittajan roolissa, mistä johtuen hänen ainoa merkittävä panoksensa yhtiön hyväksi on hänen yhtiöön jo sijoittama varallisuutensa. Hänellä ei siten ole velkavastuuta, eikä yleensä aktiivista roolia muussakaan yhtiön toiminnassa.

Jos yhtiösopimuksessa päätetään toisin yhtiömiehen kuoleman vaikutuksista, on nämä vaatimuksen toki otettava huomioon lain säädösten sijasta. Lähinnä mahdollinen rajoitus yhtiösopimuksessa, voisi olla purkuoikeuden poistaminen yhtiömiehen kuollessa, jolloin muiden yhtiömiesten ainoa vaihtoehto olisi lunastaa yhtiöosuus kuolinpesältä ja jatkaa yhtiötoimintaa, tai sallia kuolinpesän vaatia yhtiösopimuksen purkamista ja sitä kautta purkaa yhtiö. Tämä siis toteutuisi, mikäli kuolinpesä ei olisi halukas jatkamaan yhtiötoimintaa, eikä muilla yhtiömiehillä olisi varaa lunastaa kuolleen yhtiömiehen osuutta. Jos yhtiömiehen kuoleman seurauksista kommandiittiyhtiölle jää kysymyksiä, vastaa lakipuhelin kaikkiin kysymyksiin mielellään ja ammattitaidolla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa