Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön voiton ja tappion jakaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön voitto on aina jakokelpoinen. Lähtökohtana on, että voitto jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken tasan, mutta luonnollisesti asiasta voidaan sopia myös toisin. Kommandiittiyhtiön jaettava voitto-osuus on se summa, mikä jää jäljelle, kun yhtiön tuloksesta on ensin vähennetty yhtiön kulut, palkat ja muut tavanomaiset menot, korvaukset vastuunalaisten yhtiömiesten kuluista yhtiössä ja korvaukset yhtiössä tehdystä työstä, maksettava korko äänettömien yhtiömiesten panokselle yhtiössä ja maksettava korko vastuunalaisten yhtiömiesten panokselle yhtiössä. Loppuosa on jäljellejäänyttä voittoa, joka jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken tasan.

Voiton jakamisesta voidaan sopia toisin. Tämä on tarpeellista etenkin silloin, kun vastuunalaisten yhtiömiesten sijoitukset tai panokset yhtiössä ovat erisuuruisia. Tällöin voiton jakaminen tasan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken olisi ongelmallista. Eri suuruisia sijoitettuja panoksia kuitenkin usein kompensoidaan esimerkiksi eri suuruisilla yhtiön hyväksi suoritettavilla työpanoksilla. Mikäli kuitenkin yhtiön hyväksi tehtävän työn jakautumisesta yhtiömiesten kesken sovitaan ja palkkiot siitä maksetaan erikseen, ei tämä järjestely auta pienentämään epätasapainoa. Tällöin eri suuruiset voitto-osuudet voivat tulla tarpeeseen.

Huomattava on, että ensimmäisenä kaikkien kulujen jälkeen yhtiön tulee suorittaa kokonaisuudessaan korkolain mukainen tai yhtiömiesten sopima toisen suuruinen korko äänettömän yhtiömiehen panokselle yhtiössä. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että äänetön yhtiömies toimii ikään kuin velkojan ja omistajan välimaastossa. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole päätäntävaltaa, mutta toisaalta hän saa korvauksensa aina ennen muita yhtiömiehiä, eikä voi koskaan tulla vastuuseen yhtiön veloista. Se, että yhtiön toiminta olisi ollut menneisyydessä tappiolista, ei estä jakamasta tilikauden voittoa.

Lähtökohtana on, että kommandiittiyhtiön tappio jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken tasan. Asiasta on mahdollista sopia toisin, mutta yleensä tasajako on selkein järjestely. Pahimmassa tapauksessahan yhtiön velat tulevat kokonaisuudessaan yhtiömiesten maksettavaksi, jos yhtiöllä ei ole maksukelpoisia varoja. Toisaalta jos myös muut vastuunalaiset yhtiömiehet joutuvat vararikkoon, voi koko yhtiön velkataakka kasautua yhden vastuunalaisen yhtiömiehen vastattavaksi. Tappiota jaettaessa ei huomioida yhtiömiesten sijoituksia yhtiöön. Äänettömän yhtiömiehen ei tarvitse osallistua tappion jakamiseen, ellei toisin ole sovittu. Käytännössä toisin ei yleensä sovita, sillä äänetön yhtiömies pystyy juuri sen vuoksi pysymään erossa yhtiön toiminnasta sekä tyytymään matalahkoon korvaukseen sijoituksestaan, että hänellä ei ole vastuuta yhtiön tappiosta tai veloista.

Yhtiön toiminnan tappiollisuus vähentää yhtiömiehen omaisuuspanosta yhtiössä. Koska yhtiömiehen omaisuuspanoksen on oltava määrältään se mitä on sovittu, ei yhtiömiehellä ole oikeutta nostaa voitto-osuuttaan ennen kuin sovitun omaisuuspanoksen vaje on katettu. Tämän vuoksi yhtiöpanokset muodostavat ikään kuin puskurit, jotka voivat tasapainottaa yhtiön varallisuustilannetta hyvinä ja huonoina aikoina. Toisaalta tämän merkitystä vähentää vastuunalaisen yhtiömiehen oikeus koska tahansa nostaa yhtiöstä varallisuutta. Lisätietoja aiheesta saa soittamalla lakipuhelimeen

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa