Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen vastuu yhtiön velasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies vastaa tarvittaessa yhtiön veloista ja sitoumuksistaan henkilökohtaisella omaisuudellaan. Vastuunalainen yhtiömies viittaakin jo nimenä kyseisen yhtiömiehen, eli yhtiön omistajan velkavastuuseen. Tämä vastuullisuus voidaan erottaa kommandiittiyhtiölle ominaisesta toisesta omistajaroolista, eli äänettömästä yhtiömiehestä. Äänetön yhtiömies nimittäin ei ole vastuussa yhtiöön sijoittamaansa yhtiöpanosta suuremmalla määrällä mistään yhtiön veloista tai muista sitoumuksista.

Vastuunalainen yhtiömies vastaa veloista ja sitoumuksista niiden täyteen määrään asti, ja vastuu kattaa kaikki mahdolliset yhtiön velat ja sitoumukset. Vastuu on rajatonta, ja kattaa myös muut sitoumukset kuin rahassa suoritettavat. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi yhtiön sitoumuksia jonkin tuotteen valmistamiseen tai palvelun suorittamiseen. Luonnollista tällöin kuitenkin on, että yhtiön konkurssin jälkeen yhtiöllä ei ole edes teoriassa mahdollisuutta enää valmistaa tuotteita esimerkiksi sen vuoksi, että tuotantovälineet on myyty konkurssin aikana. Mahdollisuuksia sopimuksenmukaisten suoritteiden valmistamiseen tuskin on tällöin sen enempää yhtiömiehelläkään. Tästä johtuen käytännössä myös muut kuin rahamuotoiset velvoitteet muuttuvat tässä tilanteessa rahamuotoisiksi - viimeistään sitä kautta, kun täyttämättä jääneestä suorituksesta vaaditaan vahingonkorvausta.

Vastuunalaisen yhtiömiehen vastuuta yhtiön velvoitteista ei ole mahdollista yhtiösopimuksessa rajoittaa. Tämä johtuu siitä, että kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies saa ankaran velkavastuunsa vastineeksi tiettyjä vapauksia ja etuisuuksia. Näitä ovat muun muassa se, että yhtiömies voi nostaa vapaasti yhtiöstä itselleen varoja sekä hän saa tehdä melko vapaasti itsenäisiä yhtiötä koskevia päätöksiä. Ilman samanaikaista ankaraa vastuuta yhtiön velvoitteista, ei kenenkään olisi kannattavaa ryhtyä yhtiön kanssa sopimuksiin. Kommandiittiyhtiön velkojalla on oikeus periä saatavaansa suoraan haluamaltaan vastuunalaiselta yhtiömieheltä tai yhtiömiehiltä. Velkojan ei siis tarvitse ensin yrittää periä velkaa yhtiöltä. Tämä on järkevää velkojan kannalta tilanteessa, jossa yrityksen tiedetään olevan vararikossa. Velkominen vaatii kuitenkin aina aikaa ja resursseja.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli yhtiömies suorittaa velkaa yli oman osuutensa, on hänellä oikeus periä erotus takaisin yhtiöltä. Olettaen siis, että yhtiöllä on varoja. Yli oman osuuden maksettua velkaa saa periä muilta yhtiömiehiltä vasta yhtiön purkauduttua tai yhtiömiehen eron jälkeen. Toki mikään ei estä yhtiömiehiä vapaaehtoisesti maksamasta omaa osuuttaan velasta, mikäli yhtiö halutaan yhä esimerkiksi tilapäisestä varattomuudestaan huolimatta pitää pystyssä.

Vastuu yhtiön velasta ja sitoumuksesta alkaa siitä hetkestä, kun vastuunalainen yhtiömies liittyy yhtiöön, ja kattaa myös ne velat ja sitoumukset, jotka yhtiöllä oli ennen hänen siihen liittymistään. Mikäli yhtiömies eroaa yhtiöstä, kattaa hänen vastuunsa ne velat ja sitoumukset, jotka yhtiöllä oli hänen eroamishetkellään, ennen eron merkitsemistä kaupparekisteriin. Yhtiömies on vastuussa myös sellaisesta yhtiöstä eroamisensa jälkeen syntyneestä velvoitteesta, joka on syntynyt ennen eron merkitsemistä kaupparekisteriin. jollei velkoja tiennyt, että yhtiömies oli eronnut yhtiöstä ennen velvoitteen syntymistä. Yhtiön konkurssissa vastuunalainen yhtiömies voi tulla maksuvelvolliseksi myös sellaisesta velasta, joka ei ole erääntynyt.

Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies on siis vastuussa kaikesta yhtiön velasta oman ulosmittauskelpoisen omaisuutensa mukaisissa rajoissa. Yli oman osuutensa maksamiaan velkoja yhtiömies voi periä yhtiöltä tai muilta yhtiömiehiltä näiden maksukyvyn rajoissa. Kannattaa siis valita yhtiökumppaninsa huolella sekä erotessaan yhtiöstä pitää huolta siitä, että oma nimi poistuu myös yhtiön kaupparekisteritiedoista. Mikäli aiheesta on kysyttävää, kehotamme soittamaan aiheesta lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa