Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön selvitysmies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön selvitysmiehinä toimivat lähtökohtaisesti kaikki yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet. Äänetön yhtiömies toimii selvitysmiehenä vain, mikäli näin on nimenomaisesti sovittu. Tämä on usein yksinkertaisinta ja myös edullisinta. On kaikkien yhtiömiesten intressinä, että yhtiön velat ja varat saadaan selvitettyä ja jaettua oikeille tahoille. On myös niin, että yhtiömiehet itse toki tietävät paremmin kuin kukaan ulkopuolinen, mitä velkoja yhtiöllä on ja miten muu hallinto on järjestetty. Tällöin turhaa aikaa ei selvitysprosessissa tarvitse kuluttaa yhtiöön tutustumiseen. On tärkeää muistaa, että Selvitysmies ei saa olla vajaavaltainen, eikä konkurssissa, siksi esimerkiksi yhtiömiesten ollessa vararikossa on ulkopuolisen selvitysmiehen hankkiminen väistämätöntä.

Yhtiömies, jonka yhtiöosuus on ulosmitattu, saa olla selvitysmiehenä vain mikäli muut yhtiömiehet siihen suostuvat. Ulosmittaushan ei tarkoita vielä välttämättä pysyvää varattomuutta vaan ennemminkin hetkellistä maksukyvyttömyyttä jonkin velvoitteen suorittamiseen, josta yhtiöosuus on ollut panttina. Yhtiömiehellä on mahdollisuus käyttää sijastaan asiamiestä yhtiön selvityksessä. Samat kelpoisuusvaatimukset täysivaltaisuudesta koskevat asiamiestäkin. Tuomioistuimen tulee määrätä yhtiölle selvitysmies, mikäli yhtiömies, ulosmittausvelkoja taikka muu, jolla on oikeus vaatia yhtiön purkamista, näin vaatii. Selvitysmiehen määrääminen on usein kaikkien intressitahojen etujen mukaista etenkin silloin, kun yhtiön purkamisen yhteydessä on uhka riitatilanteiden syntymiselle. Tällöin voi olla, että yhtiömiehet eivät keskenään toimiessaan kykenisi löytämään sopua, vaan selvitys jäisi riitaiseksi ja tehottomaksi.

Selvitysmiehiä voidaan määrätä useita, mikäli tämä on tarpeen yhtiön toiminnan laajuuden vuoksi. Selvitysmies voidaan määrätä tehtäväänsä myös väliaikaisesti. Tuomioistuin voi myöhemmin hakemuksesta peruuttaa selvitysmiehen määräyksen tai tarpeen mukaan muuttaa sitä. Toisin sanoen, jos yhtiömiehet tulevat myöhemmin katumapäälle tai sopivat vaikkapa riitaisuutensa ja arvelevat olevansa taas kykeneviä yhteistyöhön yhtiön selvityksen osalta voi tuomioistuin peruuttaa selvitysmiehen määräyksen ja sallia yhtiömiesten hoitaa selvitys. Tuomioistuimen selvitysmiehen määräämistä koskevaa päätöstä tulee siihen mahdollisesti kohdistuvasta muutoksenhausta huolimatta noudattaa heti sen antamisen jälkeen. Toisin sanoen, vaikka heti ulkopuolisen selvitysmiehen määräämisen jälkeen yhtiömiehet päättäisivät ryhtyä kuitenkin itse tehtävään, tulee heidän odottaa seuraavaa tuomiota, jossa selvitysmiehen valinta peruutetaan.

Selvitysmiehet hoitavat yhtiön asiat yhdessä, ellei toisin sovita. Yhdessä hoitamisella tarkoitetaan lähtökohtaisesti yksimielisiä päätöksiä, mistä johtuen ulkopuolisen selvitysmiehen tarve korostuu yhtiömiesten riitaantuessa keskenään. Selvitysmiehellä on oikeus kohtuulliseen palkkioon, mutta varsinaiseksi rahanansaintakeinoksi selvitystä ei ole suunniteltu. Kysymys on siitä, että yhtiömiehillä on taloudellisesti varaa selvittää yhtiötä tehokkaasti ja kokopäiväisesti jonkin aikaa. Tämä selvitysmiesten palkkio maksetaan yhtiön varoista ennen muita velkoja ja yhtiömiesten onkin varmistuttava siitä, että yhtiöllä on ainakin nämä varat kun selvitykseen ryhdytään. Jos yhtiöllä ei ole varoja edes selvityskustannuksiin, ei tule velkojillekaan jäämään varoja jaettavaksi, muista yhtiömiehistä puhumattakaan. Lisätietoja kommandiittiyhtiön selvitysmiehistä tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa