Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön selvitysmiehen tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Siinä vaiheessa, kun kommandiittiyhtiön toiminnan lopettaminen tulee ajankohtaiseksi, syntyy myös tarve yhtiön velkojen selvittämiselle. Tällöin yhtiömiesten joukosta tai yhtiön ulkopuolelta on valittava niin sanottu selvitysmies. Useimmiten on helpointa valita selvitysmieheksi yhtiömies, mutta aina se ei ole mahdollista. Näin voi olla esimerkiksi mikäli yhtiömiehet ovat konkurssissa tai muuten kykenemättömiä hoitamaan tehtävää. Selvitysmies tulee valita siinä vaiheessa, kun kommandiittiyhtiössä päätetään yhtiön selvitystilaan asettamisesta. Tällöin myös alkavat selvitysmiehen tehtävät yhtiön hyväksi.

Kommandiittiyhtiön selvitysmiehen tulee viipymättä ilmoittaa yhtiön selvitystilaan asettamisesta, selvitystilan lopettamisesta ja jälkiselvitystilasta kaupparekisteriin. Kun rekisteriviranomaiset saavat ilmoituksen selvitystilaan asettamisesta he rekisteröivät tiedon kaupparekisteriin, jotta yhtiön ulkopuoliset ja varsinkin velkojat olisivat selvillä yhtiön tilanteesta. Jälkiselvitystilalla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö on jo selvitetty ja selvitystila lopetettu, mutta yhtiölle ilmestyy kuitenkin uusia varoja, joiden kohtalosta pitäisi päättää tai yhtiötä vastaan vaikkapa nostetaan kanne. Tällöin selvitystilaa on jatkettava. Yhtiövarallisuuden selvittämiseksi selvitysmiehen tulee ensin hakea julkinen haaste yhtiön velkojille.

Luonnollisesti sellaiset velat, jotka jo ovat yhtiön tiedossa tulee maksaa sellaisinaan, mutta muita tuntemattomia velkoja varten selvitysmies asettaa eräpäivän, johon mennessä velat on ilmoitettava taikka muutoin oikeus niihin raukeaa. Varat näiden velkojen maksamiseen saadaan ennen kaikkea yhtiöllä olevasta varallisuudesta. Yhtiön omaisuutta realisoitaessa selvitysmiehen tulee pyrkiä yhtiön omaisuuden myymiseen siten, että yhtiön harjoittamaa elinkeinotoimintaa voidaan jatkaa. Liiketoimintakokonaisuuden arvo näet yleensä tuottaa paremman tuloksen kuin yhtiön varallisuuden realisointi osissa. Eli kannattavaa ei ole myydä jokaista tuotantovälinettä erikseen, vaan ennemminkin kokonaisena tuotantolaitteistona.

Mikäli omaisuuden myyminen elinkeinotoiminnan jatkamisen mahdollistavalla tavalla ei kuitenkaan ole kohtuulliseen hintaan mahdollista, selvitysmiehen tulee muuttaa selvitystä varten tarvittava määrä yhtiön omaisuutta mahdollisimman pian rahaksi. Yhtiön omaisuuden myymisestä saadulla tuotolla selvitysmiehen tulee maksaa yhtiön tunnetut velat, tai varata varat tähän tarkoitukseen ennen yhtiön omaisuuden jakamista. Tunnetut velat sisältävät siis sekä yhtiön tiedossa olevat velat, että julkisen haasteen kautta yhtiön tietoon tulleet velat. Tunnettujen velkojen maksamisen jälkeen selvitysmies voi jakaa yhtiön omaisuuden yhtiömiehille laissa säädetyllä tavalla alkaen äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanoksesta ja jatkuen sitten vastuunalaisten yhtiömiesten panoksiin.

Selvitysmies on velvollinen antamaan lopputilityksen hallinnostaan laatimalla koko selvitysmenettelyä koskevan kertomuksen. Kertomukseen sisällytetään tiedot, veloista, varoista, niiden maksamisesta ja omaisuuden jakamisesta yhtiömiehille. Jos yhtiön selvityksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, yhtiötä vastaan nostetaan kanne tai muut selvitystoimet ovat tarpeen yhtiön purkautumisen jälkeen, selvitysmies on velvollinen ilmoittamaan tästä yhtiömiehelle jälkiselvityksen toimittamista varten. Mikäli tarvetta jälkiselvitykselle ei ilmene, on yhtiö lopullisesti purettu, eikä tuota enää oikeuksia tai velvollisuuksia yhtiömiehilleen. Lisätietoja selvitysmiehen tehtävistä saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa