Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön rahoituksesta sopiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiöiltä ei laissa vaadita tiettyä vähimmäispääomaa. Tämä johtuu siitä, että vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisessa vastuusta yhtiön velvoitteista. Nimittäin kommandiittiyhtiön joutuessa konkurssiin vastaavat vastuunalaiset yhtiömiehet kaikista yhtiön veloista kokonaisuudessaan kaikella henkilökohtaisella ulosottokelpoisella omaisuudellaan. Koska siis henkilökohtainen omaisuus ja yrityksen omaisuus on tällä tavalla maksutilanteessa sekoittunut, voi kommandiittiyhtiön oma pääoma painua vaikka negatiivisesti ilman, että tästä seuraisi mitään erityisiä ilmoituksia tai tiedoksiantoja yhtiön velkojille.

Samasta syystä myöskään kommandiittiyhtiön pääoman pysyvyydestä taikka voitonjaosta ei ole erityisesti säädetty. Varojen nostamista kommandiittiyhtiöstä ei ole rajoitettu, vaan yhtiömiehillä on oikeus nostaa yhtiöstä varoja haluamansa määrä haluamaan aikana. Toisin sanoen yhtiön tili voidaan nostaa tyhjäksi milloin tahansa vastuunalaisten yhtiömiesten toimesta ilman, että sillä olisi mitään negatiivisia vaikutuksia yhtiön toimintaan tai maksukykyyn. Yhtiön oma pääoma voi näin olla myös negatiivinen. Yhtiösopimuksessa voidaan sopia tietystä summasta, joka yhtiömiesten tulee sijoittaa yhtiöön, joko toiminnan alussa tai sen kestäessä. On huomattava, että vastuunalaisen yhtiömiehen ei tarvitse välttämättä missään vaiheessa sijoittaa yhtiöön mitään omaisuutta, kuten rahaa tai muuta varallisuutta. Hän voi suorittaa yhtiöpanoksensa esimerkiksi työnä yhtiön hyväksi. Tämä ei kuitenkaan päde muiden kuin vastuunalaisten yhtiömiesten kohdalla. Äänettömien yhtiömiesten tulee aina sijoittaa pääomaa kommandiittiyhtiöön.

Kaikesta rahoitukseen liittyvästä voidaan sopia yhtiösopimuksessa. Ainoa pakollinen ilmoitettava tieto yhtiön kaupparekisteriin merkitsemisen yhteydessä on äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanos. Mitään muuta ei periaatteessa yhtiön rahoituksesta ole tarpeen ilmoittaa. Yhtiösopimuksessa voidaan kuitenkin sopia erikseen, että mitä kukin yhtiömiehistä yhtiöön sijoittaa ja millä aikataululla. Sopiminen onkin yleensä järkevää myöhempien riitaisuuksien välttämiseksi. Alkurahoituksen lisäksi yhtiömiehet voivat halutessaan sijoittaa yhtiöön myös toiminnan aikana omaa henkilökohtaista varallisuuttaan. Sijoitettu varallisuus lasketaan yhtiömiehen yhtiöpanoksen kasvatukseksi ja yhtiöstä pois nostettu varallisuus yhtiöpanoksen pienennykseksi. Yhtiöpanosten suuruudesta onkin pidettävä jatkuvasti kirjaa.

Tämän niin sanotusti oman pääoman ehtoisen rahoituksen lisäksi voi kommandiittiyhtiö luonnollisesti kuten muutkin yhtiöt rahoittaa toimintansa osittain myös vieraalla pääomalla, eli velkarahalla. Yleisimpiä luotottajia ovat pankit ja muut sijoitusrahastot, mutta luonnollisesti mikä tahansa muukin vieraan pääoman ehtoisesti sijoitettu omaisuus kuuluisi tähän. Vieras pääoma asettuu kommandiittiyhtiössä eri asemaan kuin esimerkiksi äänettömän yhtiömiehen sijoitus. Se tulee nimittäin maksaa sopimuksen mukaan takaisin vaikka vastuunalaisten yhtiömiesten omasta kukkarosta, toisin kuin äänettömän yhtiömiehen panos. Toisaalta vieraan pääoman ehtoiselle sijoitukselle maksettava korko on myös selkeästi äänettömän yhtiömiehen korkoa pienempi, joten vieras pääoma voi tässä mielessä olla edullisempaa yhtiölle. Kommandiittiyhtiön toiminnan voi siis rahoittaa monin eri tavoin. Selkeän rahoitussuunnitelman laatimiseen voi olla hyvä konsultoida ammattilaista. Lainsäädännöllisistä kysymyksistä lisätietoja saa soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa