Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön purkautuminen passiivisuuden johdosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiö voi purkautua monesta eri syystä. Yleensä toki syynä yhtiön purkamiseen on yhtiömiesten päätös, mutta ajan kuluessa kommandiittiyhtiö purkaantuu automaattisesti myös yhtiömiesten passiivisuuden johdosta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö on lopettanut tosiasiallisesti toimintansa, mutta yhtiötä ei ole kuitenkaan purettu laissa tarkoitetulla tavalla. Tällöin oikeus purkaa yhtiö on rekisteriviranomaisella. Yhtiön purkaminenhan käytännössä tarkoittaa toiminnan lopettamista, velkojen maksamista ja lopulta jäljelle jääneen omaisuuden jakamista yhtiön omistajille, eli yhtiömiehille. Kuitenkin, koska kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, jossa kukin vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista joka tapauksessa kaikella henkilökohtaisella ulosottokelpoisella omaisuudellaan, ei tarvetta pakolliseen selvitysmenettelyyn kuitenkaan ole.

Rekisteriviranomaisella on oikeus purkaa yhtiö, mikäli yhtiö ei viimeisen kymmenen vuoden aikana ole toimittanut ilmoituksia kaupparekisteriin, eikä viranomaisella ole muutenkaan perustetta olettaa yhtiön olevan toiminnassa. Rekisteriviranomaisella tarkoitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen viranomaisia. Kommandiittiyhtiöhän tulee rekisteröidä kyseisten viranomaisten ylläpitämään kaupparekisteriin, jotta yhtiö voisi harjoittaa laillisesti elinkeinotoimintaansa. Rekisterimerkinnän perimmäinen tarkoitus on antaa tietoa yhtiön ulkopuolisille ensinnäkin yhtiön olemassaolosta, sen omistajista sekä muista esimerkiksi toimialaan, tarkoitukseen ja edustamiseen liittyvistä kysymyksistä, jotka rekisteriin on merkitty. Siksi ei ole mieltä pitää rekisterissä sellaista yhtiötä, jota ei todellisuudessa edes ole olemassa.

Ennen purkamista tulee viranomaisen tiedustella asiaa yhtiöltä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ennen yhtiön purkamista rekisteriviranomaisen on elinkeinonharjoittajalle osoitetulla kirjeellä tai muulla sopivalla tavalla tiedusteltava, harjoittaako tämä edelleen toimintaansa vai ei. Ennen purkautumista tarkoittavaa rekisterimerkintöjen poistamista rekisteriviranomaisen on lisäksi kaupparekisterilehdessä julkaistavalla kuulutuksella kehotettava elinkeinonharjoittajaa kolmen kuukauden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta kirjallisesti ilmoittamaan toiminnastaan. Näin kommandiittiyhtiön omistajille annetaan tavallaan viimeinen mahdollisuus antaa tietoa olemassaolostaan ja estää rekisteristä poistaminen.

Rekisteriviranomainen ei voi siis poistaa kommandiittiyhtiötä noin vain, vaan sekä yhtiömiehille, että velkojille on annettava tämä kolmen kuukauden aika ilmaista käsityksensä aiheesta. Kuulutuksella pyritään siis saamaan yhtiömiehiltä tieto siitä, mikäli yritystoimintaa todellisuudessa harjoitetaankin ja toisaalta myös velkojille annetaan mahdollisuus toivoa kommandiittiyhtiön asettamista selvitystilaan velkojen maksamiseksi. On huomioitava, että yhtiö voidaan poistaa rekisteristä, vaikka ei voitaisikaan näyttää todeksi, että yhtiömiehet ovat vastaanottaneet kehotuksen ilmoittaa, mikäli yhtiö on yhä toiminnassa.

Kommandiittiyhtiö ei siis säily virallisesti toiminnassa olevana yrityksenä, mikäli se ei avoimesti harjoita pitkään aikaan minkäänlaista liiketoimintaa. Siitä johtuen ei kannata yllättyä, mikäli vanha vuosikymmenten takainen kommandiittiyhtiö olisi poistunut rekisteristä. Mikäli toimintaa haluaa myöhemmin jatkaa, voi kommandiittiyhtiön rekisteröidä helposti uudelleen. Passiivisuus ei siis johda minkäänlaiseen kieltoon harjoittaa elinkeinotoimintaa kyseisen yhtiön kautta. Jos yhtiön purkamisesta rekisteriviranomaisten aloitteesta löytyy kysyttävää, niin soittaa voi lakipuhelimeen sen päivystysaikoina.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa