Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön purkaminen yhtiömiesten päätöksellä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiö voidaan purkaa yhtiömiesten päätöksellä. Yhtiön purkamisella tarkoitetaan siis käytännössä toiminnan lopettamista, velkojen maksamista pois ja vastaavasti jäljelle jääneen omaisuuden jakamista yhtiön omistajille. Yhtiön purkamisesta on säännelty laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä, mutta tämä sääntely on osin mahdollista ohittaa sopimalla yhtiösopimuksessa toisin. Kuitenkaan kaikenlaiset laista poikkeavat määräykset eivät ole mahdollisia. Esimerkiksi sopimusmääräys joka estää oikeuden ylipäänsä irtisanoa yhtiösopimus on kielletty. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat henkilökohtaisessa ja rajoittamattomassa vastuussa kaikista yhtiön velvoitteista kaikella henkilökohtaisella ulosottokelpoisella omaisuudellaan.

Kommandiittiyhtiön purkautumista edeltää yleensä yhtiön selvitystila. Tämä on vaihe, jolloin yhtiön velat maksetaan ja toiminta saatetaan päätökseensä. Yhtiön selvitystila ei ole välttämätön vaihe, vaan selvitystila voidaan ohittaa ja suoraan purkaa yhtiö. Tällöin yhtiön velat jäävät yhtiömiesten itsensä hoidettaviksi. Tämä voi olla järkevää ajan ja vaivan säästämiseksi silloin kun kaikkien yhtiömiesten tiedossa on, että yhtiöllä ei ole varaa suoriutua veloistaan ja velat jäisivät joka tapauksessa vastuunalaisten yhtiömiesten vastattavaksi. Muussa tilanteessa selvitystila on vaihe, jonka läpikäyminen mahdollistaa varallisuuden lainmukaisen jaon ja yhtiön "hautaamisen".

Selvitystilaa seuraa yhtiön purkautuminen. Purkautumisen seurauksena yhtiö ei enää ole oikeushenkilö; toisin sanoen, yhtiö lakkaa olemasta olemassa. Mikäli yhtiön purkautuminen tapahtuu konkurssin seurauksena, ei erillistä selvitystilaa ole, koska konkurssimenettely korvaa selvitysmenettelyn. Konkurssimenettelyssä ajatus on sama kuin selvitysmenettelyssä. Velat maksetaan pois ja jäljelle jääneet varat, jos niitä jostain syystä vielä jää jäljelle, jaetaan ne yhtiön omistajille. Ensimmäiseksi velkojen maksamisen jälkeen, tulee äänettömien yhtiömiesten yhtiöpanokset palauttaa niin täysimääräisenä kuin mahdollista. Jos varallisuus ei tähän riitä, tulee jäljelle jäänyt omaisuus jakaa äänettömille yhtiömiehille siinä suhteessa kuin he ovat sijoittaneet pääomaa yhtiöön. Erotuksena yhtiön veloista, eivät vastuunalaiset yhtiömiehet ole vastuussa äänettömien yhtiömiesten yhtiöpanoksen maksamiseen "omasta pussistaan". Siinä mielessä äänetön yhtiömies on mukana riskillä.

Kommandiittiyhtiö purkautuu myös silloin, mikäli yhtiön yhtiömiesten lukumäärä laskee yhteen, eikä vuoden kuluessa palaudu takaisin vähintään kahteen. Tämä johtuu siitä, että kommandiittiyhtiö kuten avoin yhtiökin perustuvat kahden tai useamman henkilön yhteistoimintaan yhteisen taloudellisen päämäärän saavuttamiseksi. Kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä tosin vielä sikäli, että kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuunalainen ja vähintään yksi äänetön yhtiömies. Tällöin äänettömän yhtiömiehen poistuminen muuttaisi kommandiittiyhtiön oikeastaan avoimeksi yhtiöksi.

Yhtiömies voi edellä mainitun lisäksi vaatia kommandiittiyhtiön purettavaksi, mikäli toinen yhtiömies olennaisesti rikkoo velvollisuuksiaan yhtiötä kohtaan, käyttäytyy tämän edun vastaisesti, tai esimerkiksi jos yhtiömies itse tai toinen yhtiömies sairastuu vakavasti tai kohtaa olennaisia taloudellisia vaikeuksia. Näiden perusteiden kohdalla yhtiömiesten ei siis tarvitse päättää yhdessä yhtiön purkamisesta, vaan yhtiömies voi vaatia sitä yksinkin. Jos kommandiittiyhtiön purkamisesta on kysyttävää, voi lakipuhelimeen soittaminen tarjota asioihin selvennystä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa