Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön purkaminen toiminnan jatkamisen edellytysten puuttuessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön yhtiön yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkua silloin, kun edellytyksiä yhtiösuhteen jatkamiselle ei ole. Yhtiön purkamisella tarkoitetaan käytännössä yhtiön taloudellisen toiminnan lopettamista, velkojen maksamista ja yhtiön jäljelle jääneen omaisuuden jakamista omistajille. Tilanteet, joissa edellytyksiä yhtiötoiminnan jatkamiselle ovat rauenneet, on määritelty avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa. Mahdollisuus yhtiön purkamiselle edellä on jätetty yhtiömiehelle johtuen kommandiittiyhtiön luonteesta henkilöyhtiönä ja vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökohtaisesta ja rajoittamattomasta vastuusta yhtiön velvoitteista.

Yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista ensinnäkin silloin, kun toinen yhtiömies rikkoo olennaisesti yhtiösuhteeseen perustuvia velvollisuuksiaan tai jatkuvasti käyttää asemaansa yhtiössä yhtiön edun vastaisesti. Toisin sanoen esimerkiksi jos toinen yhtiömies toimii yhtiösopimuksen, osakassopimuksen tai yhtiölainsäädännön vastaisesti olennaisella tavalla, on toisille yhtiömiehille jätetty mahdollisuus lopettaa koko yhtiön toiminta. Näin voidaan ainakin estää velkojen kertyminen sekä muu vahinko, jota yhtiöön kohdistuvien velvollisuuksiensa vastaisesti toimiva yhtiömies voi toiminnallaan yhtiölle aiheuttaa. Huomioitavaa on, että velvollisuuksien rikkominen on oltava olennaista, jotta se oikeuttaisi yhtiösuhteen purkamiseen. Esimerkiksi hetkellinen työtehtävien laiminlyönti tuskin riittäisi syyksi. Aseman käyttäminen yhtiön edun vastaisesti voisi tarkoittaa esimerkiksi yhtiön sitomista kannattamattomiin sopimuksiin tai vaikkapa yhtiömiehen omien läheisten suosiminen yhtiön taloudellisen hyödyn kustannuksella.

Toiseksi oikeus vaatia yhtiön purkamista on silloin, kun yhtiön toiminnan jatkamista voidaan pitää kohtuuttomana yhtiömiehen kannalta ottaen huomioon muutokset jotka ovat tapahtuneet hänen tai toisen yhtiömiehen terveydentilassa, taloudellisessa asemassa tai muussa vastaavassa seikassa. Säännös jättää siis takaportin vaatia yhtiön purkamista esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiömies itse tai toinen yhtiömies sairastuu vakavasti tai vaikkapa joutuu vararikkoon. Molemmissa tapauksissa yhtiömiehen kyky toimia täysipainoisesti yhtiön puolesta ja vastata sen sitoumuksista voivat olla heikentyneet niin olennaisesti, että samoja edellytyksiä yhtiötoiminnan harjoittamiseen ei kenties enää ole, kuin mitä aikoinaan toimintaa aloitettaessa yhtiöllä oli.

Yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista myös tilanteessa, jossa yhtiön muut toimintaedellytykset ovat olennaisesti huonontuneet. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa yhtiön tuottamien hyödykkeiden markkinat eivät enää toimisi tai vaikkapa lainsäädäntö olisi tuonut esteitä toiminnan harjoittamiseen, tai aika niin sanotusti muuten olisi kulkenut kyseisen liiketoiminnan ohi. Kaikista esitetyistä yhtiön toiminnan jatkamisen edellytyksiin liittyvistä purkautumisen perusteista ei ole mahdollista sopia yhtiösopimuksessa toisin. Eli jos yhtiön purkamista jossakin näistä olosuhteista halutaan rajoittaa, on sekin mahdollista.

Jos kuitenkaan edellytyksiä yhtiön purkamiselle ei ole yhtiösopimuksessa määritelty toisin, etenee yhtiön purkaminen nopeasti. Mikäli yhtiömies vaatii yhtiön purkua edellä esitettyihin perusteisiin vedoten, on yhtiö mahdollista purkaa ilman yhtiösopimuksen irtisanomisaikaa. Tällöin yhtiö asetetaan välittömästi selvitystilaan, sen velat maksetaan pois ja omaisuus jaetaan omistajille. Lisätietoja edellytysten raukeamisesta yhtiötoiminnan jatkamiselle voi tiedustella soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa