Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön perustaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiö syntyy yhtiön rekisteröimisellä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiö katsotaan lain mukaan syntyneeksi siis vasta rekisteröinnin jälkeen. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta. Muussa tapauksessa yhtiön perustaminen raukeaa. Yhtiösopimus on yhtiön omistajien laatima sopimus kommandiittiyhtiön perustamisesta sekä yhtiön toiminnassa ja hallinnossa noudatettavista periaatteista. Kuitenkin, jos ajatuksena on perustaa kommandiittiyhtiö, rekisteröidä se ja aloittaa sen nimissä liiketoiminta, niin perustamisprosessi kannattaa aloittaa kirjallisen yhtiösopimuksen laatimisella ja allekirjoittamisella.

Yhtiösopimus tehdään yleensä kirjallisesti, mutta myös suullinen sopimus on yhtälailla sitova. Kommandiittiyhtiön toiminnan tunnusmerkit ovat vähintään kahden tai useamman yhtiömiehen, yhtiösopimuksen perusteella harjoittama elinkeinotoiminta yhdessä yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi.

Kommandiittiyhtiön perustaminen etenee käytännössä siten, että ensin yhtiömiehet sopivat harjoitettavasta toiminnasta, sijoituksista yhtiöön sekä muista vastaavista toiminnan ehdoista. Tämän jälkeen laaditaan kirjallinen yhtiösopimus ja viimeiseksi ilmoitetaan yhtiö rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Kaupparekisterimerkintä on käytännössä tarpeen, koska vasta tällöin ulkopuoliset voivat varmistua yhtiön olemassaolosta. Toisaalta myös verottaja tarvitsee tiedot perustettavasta yhtiöstä, joten kaupparekisterimerkintä on todellisuudessa tarpeen usealle eri taholle.

Yhtiösopimus voi olla vakiomuotoinen ja sisältää ainoastaan muutaman pakollisen perustiedon. Tyhjentävä lista perustiedoista löytyy laista avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Käytännössä toimivan yhtiösopimuksen voi laatia yksinkertaisesti merkitsemällä vaaditut tiedot yhtiösopimukseen ja allekirjoittamalla yhtiösopimus, mutta usein on järkevää ainakin käydä muiden yhtiömiesten kanssa keskustelu siitä, tulisiko joitakin lain tahdonvaraisista säännöksistä poikkeavia määräyksiä ottaa yhtiösopimukseen. Järkevää on ainakin sopia yhtiöön sijoitettavasta omaisuudesta sekä yhtiön hyväksi tehtävästä työstä etukäteen.

Miten sitten varmistaa, että perustettava yhtiö on juuri kommandiittiyhtiö eikä toinen ja yleisempi henkilöyhtiömuoto, eli avoin yhtiö? Avoin yhtiö on aina oletustilanne, kun henkilöyhtiötä perustetaan, koska se on näistä kahdesta yritysmuodosta yksinkertaisempi. Kommandiittiyhtiö syntyy nimeämällä yhtiö kommandiittiyhtiöksi sekä määräämällä joku tai jotkut yhtiömiehistä yhdeksi tai useammaksi äänettömäksi yhtiömieheksi, muiden jäädessä vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi. Lisäksi yhtiösopimukseen on merkittävä tällöin se yhtiöpanos, eli varallisuussumma, jonka äänetön yhtiömies yhtiöön sijoittaa. Muiden sijoituksia ei rekisteröintiä varten tarvita. Näillä ohjeilla pitäisi syntyä toimiva kommandiittiyhtiö. Jos joku perustamisen vaihe tai muu seikka aiheuttaa epätietoisuutta, niin lakipuhelin tarjoaa lisätietoa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa