Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön ilmoittaminen kaupparekisteriin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan kommandiittiyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Asianomainen rekisteriviranomainen on Patentti- ja rekisterihallitus. Kommandiittiyhtiö syntyy rekisteröimisellä kaupparekisteriin. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Kaupparekisterilain mukaan kaupparekisteriin tulee ilmoittaa kommandiittiyhtiön osalta:

  • Yhtiön toiminimi
  • Päivä jolloin yhtiösopimus on allekirjoitettu
  • Kaikkien yhtiön yhtiömiesten henkilötiedot
  • Yhtiön toiminnan laatu
  • Kunta josta yhtiön toimintaa johdetaan
  • Yhtiön postiosoite
  • Äänettömien yhtiömiesten omaisuuspanosten arvo rahassa ilmaistuna
  • Se kuka tai ketkä vastuunalaisista yhtiömiehistä kirjoittavat yhtiön toiminimen
  • Mikäli kommandiittiyhtiöllä on toimitusjohtaja, toimitusjohtajan henkilötiedot.

Ilmoitus annetaan niin sanotulla perusilmoituksella. Perusilmoituksen liitteeksi on liitettävä alkuperäinen yhtiösopimus. Mikäli alkuperäinen yhtiösopimus on tehty suullisesti, tulee se ilmoitusta varten tehdä kirjalliseen muotoon. Muita liitteitä joita voidaan tarvita ovat esimerkiksi elinkeinoluvan jäljennös.

Kuka allekirjoittaa kaupparekisteri-ilmoituksen?

Vastuunalainen yhtiömies allekirjoittaa kaupparekisterille menevän lomakkeen. Prokura ei tässä tilanteessa riitä. Vastuunalainen yhtiömies voi kuitenkin valtuuttaa jonkun toisen allekirjoittamaan ilmoituksen. Tällöin tarvitaan yksilöity, ja oikeaksi todistettu, valtakirja kopiona, tai alkuperäinen avoin asianajovaltakirja.

Vastuu asianmukaisesta ilmoituksesta on yhtiön vastuunalaisilla yhtiömiehillä.

Jos kommandiittiyhtiön rekisteröinti aiheuttaa päänvaivaa, vastaavat lakipuhelimen asiantuntijat mielellään mahdollisiin tiedusteluihin. 

Vinkit

- Kommandiittiyhtiö syntyy rekisteröimisellä.

Varoitukset

- Jos kommandiittiyhtiötä ei rekisteröidä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiösopimus allekirjoitettiin, raukeaa yhtiön perustaminen, eli yhtiötä ei synny.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa