Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön ilmoittaminen kaupparekisteriin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan kommandiittiyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Asianomainen rekisteriviranomainen on Patentti- ja rekisterihallitus. Kommandiittiyhtiö syntyy rekisteröimisellä kaupparekisteriin. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Kaupparekisteriin tulee ilmoittaa kommandiittiyhtiön osalta yhtiön toiminimi, päivä jolloin yhtiösopimus on allekirjoitettu, kaikkien yhtiön yhtiömiesten henkilötiedot, yhtiön toiminnan laatu, kunta josta yhtiön toimintaa johdetaan, yhtiön postiosoite, äänettömien yhtiömiesten omaisuuspanosten arvo rahassa ilmaistuna, se kuka tai ketkä vastuunalaisista yhtiömiehistä kirjoittavat yhtiön toiminimen ja, mikäli kommandiittiyhtiöllä on toimitusjohtaja, toimitusjohtajan henkilötiedot.

Ilmoitus annetaan niin sanotulla perusilmoituksella. Perusilmoituksen liitteeksi on liitettävä alkuperäinen yhtiösopimus. Mikäli alkuperäinen yhtiösopimus on tehty suullisesti, tulee se ilmoitusta varten tehdä kirjalliseen muotoon. Vastuu asianmukaisesta ilmoituksesta on yhtiön vastuunalaisilla yhtiömiehillä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa