Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön asioiden hoitaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiö kuuluu henkilöyhtiöihin, joita koskevat omat sääntönsä yhtiön asioiden hoitamisesta. Kuitenkin kommandiittiyhtiö on siitä helppo ja miellyttävä yhtiömuoto pyörittää, että asioiden hoito siinä on helppoa ja usein vapaamuotoista. Nimittäin, jokaisella kommandiittiyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta, ellei toisin ole sovittu. Myötävaikutuksella tarkoitetaan osallistumista päätöksentekoon, päätöksenteon hyväksymistä tai muuta kannanottoa siihen. Vastuunalainen yhtiömies voi siis toisin sanoen hoitaa yhtiön asioita itsenäisesti.

Ainoa selkeä rajoitus tähän itsenäiseen yhtiöiden asioiden hoitamisoikeuteen on yhtiön toimiala ja yhtiön tarkoitus. Mikäli tehtävä tai toimi on yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumaton, ei tähän toimeen saa kuitenkaan ryhtyä ilman kaikkien yhtiömiesten suostumusta. Yhtiön toimiala on määrätty jo yhtiötä perustettaessa ja kirjattu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Esimerkiksi ravintola-alalla toimivan yhtiön vastuunalainen yhtiömies ei voisi itsenäisesti ja yhtiötä sitovasti ottaa yhtiön hoidettavaksi rakennusprojektia. Yhtiön tarkoitus taas yleensä on voiton tuottaminen omistajilleen, jolloin esimerkiksi hyväntekeväisyyteen sijoittaminen vaatisi muiden yhtiömiesten suostumuksen.

Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole kuitenkaan oikeutta hoitaa yhtiön asioita. Äänetön yhtiömies on kommandiittiyhtiön yhtiömiehistä sellainen, joka toimii yhtiössä lähinnä sijoittajan ominaisuudessa. Hän siis sijoittaa yhtiöön tietyn pääoman, jolle hän siis saa nostaa yhtiön omistajilleen jakamasta voitosta korkoa. Äänetön yhtiömies ei voi osallistua mihinkään yhtiötä koskevien asioiden päätöksentekoon tai muutenkaan toimia yhtiön puolesta. Samoin äänettömältä yhtiömieheltä puuttuu lain mukaan asioiden hoitamiseen liittyvä kielto-oikeus. Eli toisin sanoen hän ei voi kieltää vastuunalaista yhtiömiestä ryhtymästä johonkin, mielestään haitalliseen toimenpiteeseen yhtiön puolesta.

Yhtiön asioiksi katsotaan lähtökohtaisesti kaikkien niiden asioiden hoitaminen, jotka ovat yhtiön harjoittaman elinkeinon mukaisia ja tarpeellisia liiketoiminnan harjoittamiseksi ja edistämiseksi. Oikeus hoitaa yhtiön asioita on henkilökohtainen, eikä tätä oikeutta ole mahdollista siirtää eteenpäin toiselle. Asioiden hoidon delegoimisen kielto koskee kuitenkin vain yhtiömiehen liikkeenjohdolliseen päätösvaltaan koskevia asioita. Siten yhtiömies voi määrätä esimerkiksi yhtiön työntekijän pitämään käytännössä huolta yhtiön omaisuudesta tai muista relevanteista päätöksenteon osa-alueista.

Jos äänetön yhtiömies valitaan yhtiön toimitusjohtajaksi, koskevat hänen erottamistaan samat säännöt kuin ketä tahansa yhtiön ulkopuolista toimitusjohtajaa. Hänet voidaan siis koska tahansa erottaa toimestaan kenen tahansa vastuunalaisen yhtiömiehen toiveesta. Yhtiötä koskevat viralliset tiedoksiannot kuten haasteet tulee antaa myös aina vastuunalaisille yhtiömiehille. Äänetön yhtiömies ei saa lain mukaan ottaa tällaista vastaan yhtiön puolesta. Lopputoteamana voi koota yhteen, että vastuunalainen yhtiömies voi hoitaa kommandiittiyhtiön asioita hyvinkin vapaasti, samalla kuin äänettömälle yhtiömiehelle ei jää minkäänlaista osaa yhtiön toiminnan järjestämisessä. Lisätietoja aiheesta saa soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa