Minilex - Lakipuhelin

Keskinäisen testamentin purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keskinäinen testamentti, kuten muutkin testamenttityypit, on purettavissa. Tällöin voi olla kyse testamentin varsinaisesta purkamisesta tai testamentin korvaamisesta uudella testamentilla. Koska keskinäinen testamentti on yhteinen ja molemminpuolisesti ehdollinen jälkisäännös, ongelmaksi tulee se voiko vain toinen puolisoista yksipuolisesti purkaa tai mitätöidä keskinäisen testamentin?

Testamentti on peruutettavissa joko korvaamalla se uudella testamentilla, peruuttamalla se joko suullisesti tai kirjallisesti, tai hävittämällä asiakirja jolle testamentti on laadittu. Koska keskinäinen testamentti sisältää myös toisen henkilön testamenttaustahdon, ei sen peruuttaminen hävittämällä ole sallittua. Lisäksi jos testamentti olisi laadittu vain yhtenä kappaleena, testamentin hävittäminen on kielletty sillä uhalla, että testamentin hävittävä henkilö voidaan julistaa menettäneen oikeutensa perintöön oikeuden toimesta. Sallittuja vaihtoehtoja ovat siis ainoastaan kirjallinen peruuttaminen ja uuden testamentin laatiminen.

Erityissäännöksen mukaan se, joka yksipuolisesti peruuttamalla tai muuttamalla keskinäistä testamenttia ilmeisesti toimii molemminpuolisen määräyksen olennaisten edellytysten vastaisesti, menettäköön testamenttiin perustuvan oikeutensa. Olennaisten edellytysten osalta arviointi keskittyy testamentin määräysten vastavuoroisuuteen. Jos testamentin peruutus katsotaan molemminpuolisten määräysten olennaisten ehtojen vastaiseksi, peruuttaja menettää oikeutensa vedota hänen hyväkseen tehtyyn testamenttiin. Tämä henkilö myös menettää oikeutensa testamentatusta omaisuudesta saatuun tuloon ja omaisuuden tuottoon.

Jos haluat muuttaa tai purkaa kokonaan jo laaditun keskinäisen testamentin, ota yhteyttä lakimiehiimme vaihtoehtojesi selvittämiseksi. 

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa