Minilex - Lakipuhelin

Keitä ovat asianosaiset siviiliprosessissa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian oikeudenkäynnille on ominaista kahden tai useamman osapuolen välinen kiista asiasta, jolla on siviilioikeudellinen ominaisuus. Asianosasia ovat henkilöt, joiden nimissä oikeutta käydään ja he ovat oikeudenkäynnissä toistensa vastapuolia. Jos asiassa esiintyy samalla puolella useampia henkilöitä, he ovat toistensa myötäpuolia. Asianosaiset voivat olla joko luonnollisia tai oikeushenkilöitä, eli yksityisiä tai esimerkiksi yhtiöitä tai säätiöitä.

Se osapuoli, joka panee asian vireille toimittamalla tuomioistuimeen haastehakemuksen, saa oikeudenkäynnissä kantajan roolin ja se, jota vastaan kanne on nostettu, saa vastaajan roolin. Kantaja siis vaatii tuomioistuimelta oikeussuojaa vastaajaa vastaan. Vastaaja voi kuitenkin tehdä alkuperäistä kantajaa vastaan oman kanteensa eli vastakanteen, jolloin vastakanteen osalta roolit ovat päinvastaiset.

Asianosaisen asemalla oikeudenkäynnissä on merkitystä, sillä yleensä vain asianosaiset voivat suorittaa oikeudenkäynnissä kaikkia tarpeellisia prosessitoimia, kuten esittää vaatimuksia ja väitteitä sekä tarvittaessa käyttää muutoksenhakukeinoja. Pääsääntöisesti tuomion oikeusvoima ulottuu myös ainoastaan asianosaisiin tai heidän seuraajiinsa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa