Minilex - Lakipuhelin

Keitä ovat asianosaiset siviiliprosessissa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian oikeudenkäynnille on ominaista kahden tai useamman osapuolen välinen kiista asiasta, jolla on siviilioikeudellinen ominaisuus. Usein kyse on kaksiasianosaissuhteesta, jossa yksi asianosainen esittää toiseen asianosaiseen kohdistuvia vaatimuksia.

Siviiliprosessissa asianosaiskäsite on muodollinen (prosessuaalinen) eli asianosaiset määräytyvät haastehakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Asianosaisia ovat siis ne henkilöt, joiden nimissä oikeutta käydään ja jotka on haastehakemuksessa yksilöity jutun asianosaisiksi. Asianosaiset voivat olla joko luonnollisia henkilöitä (ihmisiä) tai oikeushenkilöitä (esimerkiksi yhtiöitä tai säätiöitä), mutta myös jakamattoman kuolinpesän tai konkurssipesän on katsottu voivan esiintyä asianosaisena oikeudenkäynnissä.

Asianosaisia on riita-asian oikeudenkäynnissä vähintään kaksi: kantaja ja vastaaja. He ovat oikeudenkäynnissä toistensa vastapuolia. Se osapuoli, joka panee asian vireille toimittamalla tuomioistuimeen haastehakemuksen, saa oikeudenkäynnissä kantajan roolin. Se osapuoli, jota vastaan kanne on nostettu, saa puolestaan vastaajan roolin. Kantaja siis vaatii tuomioistuimelta oikeussuojaa vastaajaa vastaan, ja vastaaja vastaa kantajan esittämiin vaatimuksiin. Vastaaja voi kuitenkin tehdä alkuperäistä kantajaa vastaan oman kanteensa eli vastakanteen, jolloin vastakanteen osalta roolit ovat päinvastaiset.

Asianosaisia voi olla myös enemmän kuin kaksi. Jos asiassa esiintyy samalla puolella useampia henkilöitä, heitä kutsutaan toistensa myötäpuoliksi. Myös tällaiset samalla puolella esiintyvät asianosaiset on yksilöitävä haastehakemuksessa.

Vaikka haastehakemus lähtökohtaisesti määrittää asianosaisten henkilöllisyyden, voivat asianosaiset tietyissä tilanteissa myös vaihtua kesken oikeudenkäynnin. Tällaista tilannetta, jossa henkilö lakkaa olemasta oikeudenkäynnin asianosainen ja joku muu henkilö tulee asianosaiseksi hänen sijaansa, kutsutaan asianosaisseuraannoksi. Asianosaisseuraanto tulee kyseeseen esimerkiksi asianosaisen kuollessa tai jos asianosainen oikeudenkäynnin kestäessä luovuttaa riidan kohteena olevan oikeuden tai esineen jollekin toiselle henkilölle.

Asianosaisen asemalla oikeudenkäynnissä on merkitystä, sillä yleensä vain asianosaiset voivat suorittaa oikeudenkäynnissä kaikkia tarpeellisia prosessitoimia, kuten esittää vaatimuksia ja väitteitä sekä tarvittaessa käyttää muutoksenhakukeinoja. Pääsääntöisesti tuomion oikeusvoima ulottuu myös ainoastaan asianosaisiin tai heidän seuraajiinsa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa