Minilex - Lakipuhelin

Jälkiselvityksen toimittaminen konkurssipesässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos konkurssin päätyttyä ilmaantuu uusia varoja tai muutoin tarvitaan selvitystoimenpiteitä, pesänhoitajalla on oikeus ryhtyä ilman eri määräystä tarvittaviin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi. Tällöin puhutaan konkurssin jälkiselvityksestä. Selvitystoimenpiteisiin pesänhoitaja voi joutua myös siinä tapauksessa, että pesää vastaan pannaan vireille oikeudenkäynti vasta konkurssin päättymisen jälkeen. Pesänhoitajalla on oikeus saada pesän varoista korvaus hänelle aiheutuneista kustannuksista tällaisessa tapauksessa.

Pesänhoitajalla on velvollisuus laatia tehdyistä toimenpiteistä selvitys velkojille ja hänen on myös toimitettava tämä selvitys niille velkojille, joita asia koskee. Mikäli pesänhoitaja on estynyt tai jos uusia varoja on niin vähän, ettei jälkiselvitystä pystytä tekemään pesän varoilla, niin tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen vaatimuksesta määrätä toisen henkilön huolehtimaan jälkiselvityksestä. Tällaisessa tapauksessa jälkiselvityksen osalta on noudatettava soveltuvin osin julkisselvityksestä annettuja säädöksiä.

Julkisselvityksessä pesänhoitajan määräysvalta ja velkojien päätösvalta lakkaavat. Jälkiselvityksessä jaettavaksi tulevien varojen määrä saattaa kuitenkin olla niin vähäinen, ettei niiden jakaminen ole tarkoituksenmukaista. Näin ollen varat voidaan jättää maksamatta velkojille ja jälkiselvityksessä ilmenneet varat tilitetään tässä tapauksessa valtiolle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa