Minilex - Lakipuhelin

Hyvä hallinto on yleiskäsite hallinnon vaatimuksille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintoon kohdistuu paljon vaatimuksia, jotta se voitaisiin nähdä toimivana kokonaisuutena. Hyvää hallintoa koskevien perussäännösten tarkoitus on täydentää hallintoasiassa noudatettavia menettelyperiaatteita ja turvata viranomaisten toiminnassa noudatettava tietty perustaso.

Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat säännökset viranomaisten harkintavaltaa ohjaavien yleisten oikeusperiaatteiden keskeisistä perusteista. Niin yleisen oikeusturvan ja perusoikeuksien kuin viranomaisten toiminnalta edellytettävän lainalaisuusperiaatteen kannalta on tärkeää, että myös viranomaisen harkintavallan käytöstä säädetään lain tasolla. Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat myös säännökset palveluperiaatteesta ja palvelun asianmukaisuudesta. Asioinnin tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta voidaan pitää asiakaslähtöisen hallinnon keskeisenä lähtökohtana. Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuuden vaatimus edellyttävät etenkin asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista asiointia järjestettäessä. Hyvän hallinnon vaatimukset asettavat viranomaisille myös laajan velvollisuuden antaa asiakkailleen neuvontaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa sekä vaatimuksen hyvästä kielenkäytöstä. Tarkoituksena on varmistaa, että viranomaisten kielellinen esitystapa täyttää tietyt laatuvaatimukset.

Lisäksi hyvään hallintoon kuuluvat viranomaisten yhteistyötä koskevat keskeiset periaatteet. Viranomaisen on nimittäin toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avustettava pyynnöstä toista viranomaista hallintotehtävän hoitamisessa. Viranomaisten olisi muutoinkin pyrittävä edistämään keskinäistä yhteistyötä. Tarkoituksena on erityisesti hallinnon tehokkuuden ja toimivuuden lisääminen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa