Minilex - Lakipuhelin

Haltijan oikeus esineen tuottoon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuottoa on kaikki se, mitä esineestä kertyy sen käytössä. Tällaista ovat esimerkiksi vuokramaksut, pellosta saatava sato ja metsän kasvu. Pääsääntöisesti esineen tuotto kuuluu omistajalle. Käyttöoikeuden haltija ei siis saa pitää tuottoa, joka kertyy hänen esineen hallintansa aikana. Osapuolet voivat luonnollisesti sopia tuotosta ja hyödystä haluamallaan tavalla.

Kysymys haltijan oikeudesta tuottoon tulee erityisesti esille tapauksissa, joissa kiinteistö on joutunut oikealta omistajalta pois, eikä hallitsija ole ollut tästä tietoinen. Oikeuskäytännöstä käy ilmi, että näissä tapauksissa pyritään suojaamaan haltijan vilpitöntä mieltä. Mikäli kiinteistön hallitsija ei ole tiennyt jonkun muun paremmasta oikeudesta kiinteistöön, hän saa pitää hallinta-aikanaan kiinteistöstä kertyneen tuoton ja hyödyn. Tästä on myös poikkeuksia riippuen sovellettavasta laista. Esimerkiksi tapauksissa, joissa omaisuus on kuulunut kuolinpesään, ei vilpittömässäkään mielessä ollut haltija saa pitää tuottoa tai hyötyä.

Vilpittömän mielen ajankohdan määräytyminen saattaa vaihdella eri tapausten kohdalla. Maakaaren perusteella kiinteän omaisuuden tapauksissa vilpittömän mielen ajankohta määräytyy kaupanteon hetken perusteella. Mikäli ostaja menettää saannonmoitteen vuoksi kiinteistön oikealle omistajalle, hän saa pitää tuoton ja hyödyn, jos hän ei kaupanteon hetkellä tiennyt eikä hänen pitänyt tietää, ettei myyjä ollut oikea omistaja.

Kaikkien esineiden kohdalla asia ei välttämättä ole näin, kuten oikeuskäytäntöä tutkimalla voi huomata. Joissakin tapauksissa vilpitön mieli loppuu heti, kun haltija saa tiedon paremmasta oikeudesta esineeseen. Edellä mainitussa maakaaren mukaisessa käytännössä oikeus tuottoon ja hyötyyn päinvastoin jatkuu siihen saakka, kunnes kiinteistön omistusriita on ratkaistu ja haltija on velvoitettu luovuttamaan kiinteistö oikealle omistajalle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa