Minilex - Lakipuhelin

Hallintopäätöksen varsinainen itseoikaisu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Varsinaisella itseoikaisulla tarkoitetaan päätöksen asiavirheen korjaamista. Itseoikaisu ei kuitenkaan estä muutoksenhakemista valittamalla yhtä aikaa itseoikaisun kanssa päätöksestä. Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Samoin voidaan käyttää asiavirheen korjaamiseksi itseoikaisua, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe tai asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Päätös voidaan korjata myös asianosaisen eduksi tai vahingoksi, paitsi tilanteessa, jossa asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää kuitenkin , että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan siis korjata ainoastaan asianosaisen eduksi, jos päätös on uuden selvityksen valossa virheellinen.

Varsinaisen itseoikaisun voi panna vireille sekä asianosainen että viranomainen. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen korjaamiseksi on esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Vaikka asianosainen tekisi valituksen päätöksestä, on viranomaisella siis kuitenkin oikeus yhtä aikaa oikaista päätöksessä oleva virhe. Jos kuitenkin valitus on tehty, on tästä ilmoitettava sille, joka asiaa käsittelee. Varsinaista itseoikaisua pidetään yleisesti nopeampana ja yksinkertaisempana menettelynä verrattuna valituksella tapahtuvaan muutoksenhakuun. Tämän johdosta se on tavallisesti ensisijainen keino saada virheellinen päätös oikaistua. Viranomaisen ei kuitenkaan ole varsinaisen itseoikaisun johdosta pakko korjata päätöksessä olevaa asiavirhettä. Asiavirheen korjaaminen tässä menettelyssä edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös.

Asiavirheen korjaamisesta on tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava asianosaiselle maksutta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa