Minilex - Lakipuhelin

Hallintopäätöksen tiedoksiantotavat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintopäätös tulee antaa tiedoksi asianosaiselle menettelysäännösten mukaisesti, sillä hallintopäätöksen antamisella on sen kohteelle merkityksellisiä oikeusvaikutuksia. Hallintopäätös voidaan antaa tiedoksi tavallisella, todisteellisella, sähköisellä tai yleistiedoksiannolla tai saantotodistuksella tai vaihtoehtoisesti sijaistiedoksiannolla. Tavallisessa tiedoksiannossa hallintopäätös toimitetaan postitse vastaanottajalle. Myös todisteellisessa tiedoksiannossa hallintopäätös toimitetaan postitse, mutta saantotodistusta vastaan. Todisteellista antotapaa käytetään yleisesti velvoittavien hallintopäätösten osalta. Jos todisteellisen tiedoksiannon vastaanottajaa tai tämän edustajaa ei tavoiteta, asiakirja voidaan luovuttaa suljettuna kirjeenä suostumusta vastaan jollekin vastaajan läheiselle. Nämä henkilöt, joille tiedoksianto voidaan antaa, on lueteltu laissa. Yleistiedoksiantoa käytetään antotapana silloin, kun tavallista tai todisteellista hallintopäätöksen antotapaa ei voida käyttää. Tällainen tilanne on, kun päätös tulisi toimittaa yli kolmellekymmenelle tai kun vastaanottajien lukumäärää ei tiedetä. Hallintopäätös pidetään yleistiedoksiannossa viranomaisessa näkyvillä määräajan ja tästä nähtävillä olosta tulee tiedottaa virallisessa lehdessä ja ilmoitustaululla niin, että vastaanottajat saavat siitä suurella todennäköisyydellä tiedon. Hallintopäätös voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti tietyin edellytyksin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa