Minilex - Lakipuhelin

Hallintopäätöksen teknisluonteinen itseoikaisu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Teknisluonteisella itseoikaisulla tarkoitetaan kirjoitus- ja laskuvirheen korjaamista hallintopäätöksessä. Teknisluonteista itseoikaisua käytetään silloin, kun päätöksessä oleva kirjoitus- tai laskuvirhe on ilmeinen. Viranomaisella on velvollisuus korjata päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe tai muu niihin verrattava selvä virhe. Tällainen teknisluonteinen itseoikaisu on mahdollinen ilman asianosaisen suostumusta, vaikka se koituisikin asianosaisen vahingoksi. Tosin virhettä ei kuitenkaan saa korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.

Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Asianosaiselle on kuitenkin varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta. Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on lisäksi tehtävä merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestelmään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava asianosaiselle maksutta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa