Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojan ja täysi-ikäisen valvottavan puhevalta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Toisinaan täysi-ikäiselle joudutaan määräämään edunvalvoja, jolla on oikeus käyttää puhevaltaa päämiehensä puolesta tätä koskevissa asioissa. Edunvalvoja on voitu määrätä joko vain tiettyjen asioiden hoitamista varten tai viimesijaisesti päämies on voitu julistaa kokonaan vajaavaltaiseksi, jolloin edunvalvoja edustaa päämiestään kaikissa asioissa. Edunvalvojan puhevalta koskee kuitenkin aina vain niitä asioita, jotka kuuluvat edunvalvojan tehtävien piiriin.

Täysi-ikäisen vajaavaltaiseksi julistetun edunvalvoja voi siis käyttää päämiehensä puolesta hallintoasiassa puhevaltaa. Täysi-ikäisellä vajaavaltaisella on kuitenkin oikeus käyttää yksinään puhevaltaa asiassa, joka koskee hänen vallitsemaansa tuloa tai varallisuutta. Samoin kahdeksantoista vuotta täyttänyt vajaavaltainen käyttää itse yksin puhevaltaansa henkilöään koskevassa asiassa, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Täysivaltaiselle määrätty edunvalvoja käyttää päämiehensä ohella itsenäisesti puhevaltaa asioissa, jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä. Jos edunvalvoja ja hänen päämiehensä ovat puhevaltaa käyttäessään eri mieltä, päämiehen kanta on ratkaiseva, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

Jos päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu muulla tavoin kuin vajaavaltaiseksi julistamalla, edunvalvoja käyttää yksin päämiehen puhevaltaa asiassa, josta päämiehellä ei ole oikeutta päättää. Edunvalvoja ja hänen päämiehensä käyttävät kuitenkin yhdessä puhevaltaa asiassa, josta heidän tulee yhdessä päättää.

Edunvalvojankäyttäessä puhevaltaa hallintoasiassa on kuultava hänen päämiestään ja vastaavasti päämiehen käyttäessä puhevaltaa on kuultava edunvalvojaa, jos kuuleminen on tarpeen päämiehen edun vuoksi tai asian selvittämiseksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »