Minilex - Lakipuhelin

Kuka on hallintoasiassa asianosainen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintoasiassa on erittäin merkityksellinen seikka se, kuka on asianosainen, sillä laissa on nimenomaan asianosaiselle taattu tiettyjä oikeuksia, joita ei hallintoasiassa muilla kenties ole.

Hallintoasioissa asianosainen ei ole pelkästään se henkilö, johon päätös nimenomaisesti kohdistuu. Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Asianosainen on siis viranomaisen tekemän ratkaisutoimenpiteen välittömänä kohteena. Henkilö, joka on hakenut esimerkiksi kansalaisuutta tai jonkinlaista hallinnollista lupaa, on asianosainen. Tällöin kyseessä on henkilöä koskeva oikeus. Henkilö, joka on hakenut toimeentulotukea tai eläkettä, on myös asianosainen. Tällöin puolestaan on kyse etuudesta. Henkilö, jolta peritään takaisin jokin myönnetty etuus, on asianosainen. Kyseessä on tässä tapauksessa henkilöä koskeva velvollisuus.

Asianosaisia voivat olla luonnollisten henkilöiden lisäksi myös oikeushenkilöt. Esimerkiksi osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat olla asianosaisasemassa hallintoasioissa. Myös kunta saattaa olla asianosaisasemassa. Asianosaisuuteen liittyy lukuisia oikeusvaikutuksia. Esimerkiksi muutoksenhakuoikeus kytkeytyy vahvasti asianosaisuuteen. Samoin puhevalta kuuluu hallintoasiassa yleensä asianosaiselle. Hallintoasioissa asianosaiselle on esimerkiksi pääsääntöisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Monissa etuusasioissa asianosainen on se henkilö, jonka nimissä hakemus on tehty. Jos viranomainen on tehnyt hallintosopimuksen yksityisen kanssa, on hallintosopimuksen osapuoli myös asianosainen.

Asianosainen on eri asia kuin ”osallinen”, joka käsittää laajemman joukon henkilöitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa