Minilex - Lakipuhelin

Datavahingonteko ja sen eri asteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Datavahingonteko on nimensä mukaisesti vahingontekoa johon liittyy dataa. Data tässä asiayhteydessä voi tarkoittaa esimerkiksi tietokoneelle tallennettua tietoa. Datavahingonteko on määritelty rangaistavaksi teoksi rikoslain nojalla.

Datavahingonteko voi olla myös törkeä tai niin sanottu lievä. Rikoslain mukaan pelkkä datavahingonteko on sellaista toimintaa, jossa jokin taho toista vahingoittaakseen oikeudettomasti hävittää, turmelee, kätkee, vahingoittaa, muuttaa, saattaa käyttökelvottomaksi tai salaa tietovälineelle tallennetun tiedon tai muun tallennuksen taikka tietojärjestelmässä olevan datan. Käytännössä datavahingonteolla voi siis olla monta erilaista muotoa. Jos tällainen vahingonteko on kokonaisuudessaan arvosteltuna vahingot huomioon ottaen vähäinen on datavahingonteko lievä.

Datavahingonteko voi olla törkeä neljässä eri tilanteessa. Ensinnäkin se voi olla törkeä, jos teko aiheuttaa erityisen tuntuvaa haittaa tai taloudellista vahinkoa. Toinen vaihtoehto törkeästä datavahingonteosta on tekoon syyllistyminen osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Datavahingonteko on myös törkeä, jos sen yhteydessä käytetään erikseen laissa määriteltyä laitetta, joka on suunniteltu vaarantamaan tai vahingoittamaan tietojenkäsittelyä. Datavahingonteosta tekee törkeän myös se seikka, jos se kohdistuu johonkin yhteiskunnallisesti tärkeään elimeen, kuten yleiseen terveydenhuoltoon tai maanpuolustukseen. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi törkeän datavahingoteon tulee olla myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Datavahingonteosta seuraava rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Törkeästä datavahingonteosta voidaan tuomita vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi tai enintään viideksi vuodeksi. Näiden yritykset ovat myös rangaistavia. Lievästä datavahingonteosta seurauksena on sakkoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa