Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden vahingoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toiselle kuuluvan omaisuuden oikeudettomassa hävittämisessä tai vahingoittamisessa on kyse vahingonteosta. Vahingonteosta on rangaistuksena sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta.

Vahingontekorikokset voidaan vakavuusasteen mukaan ryhmitellä lievään vahingontekoon, "tavalliseen" vahingontekoon ja törkeään vahingontekoon. Lievä vahingonteko on kyseessä silloin, kun vahingonteko on vahingon vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat huomioon ottaen vähäinen. Törkeä vahingonteko taas on kyseessä silloin, kun vahingonteolla aiheutetaan erittäin suurta taloudellista vahinkoa tai rikoksen uhrin olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa taikka historiallisesti tai sivistyksellisesti arvokkaalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa.

Vahingontekoon syyllistyy siis se, joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta. Vahingon on kohdistuttava konkreettiseen esineeseen. Kohteena voi olla sekä irtain että kiinteä omaisuus. Myös eläimet voivat olla vahingontekorikoksen kohteena. Tyypillisiä vahingontekorikoksen kohteita ovat muun muassa rakennuksen ikkunat tai ajoneuvot. Vahingontekoa on esimerkiksi ikkunoiden särkeminen tai ajoneuvon potkiminen tai naarmuttaminen. On kuitenkin huomattava, että vahingonteko koskee vain toisen omaisuutta. Oman omaisuuden vahingoittaminen ei ole rangaistavaa, ellei kyseessä ole toisen kanssa yhteisesti omistettu omaisuus. Jos siis henkilö vahingoittaa yhteistä omaisuutta, hän syyllistyy vahingontekoon toisia omistajia kohtaan.

Vahingontekoa on omaisuuden hävittäminen tai vahingoittaminen. Hävittämisellä tarkoitetaan omaisuuden tuhoamista kokonaan. Hävittäminen voi olla esimerkiksi esineen särkemistä, rikki repimistä tai polttamista. Jopa omaisuuden heittäminen mereen on hävittämistä. Vahingoittamisella taas tarkoitetaan omaisuuden rikkomista, turmelemista tai likaamista. Kysymyksessä voi olla esimerkiksi huonekalujen rikkominen, auton naarmuttaminen tai omaisuuden töhriminen väreillä. Vahingonteon rangaistavuus edellyttää kuitenkin sitä, että tekijällä ei ollut oikeutta ryhtyä tekoon. Teon rangaistavuuden voi siis poistaa esimerkiksi hätävarjelu, pakkotila tai esineen omistajan suostumus tekoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa