Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön yhtiömiehen kuolema voi purkaa yhtiön

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoin yhtiö on tavallaan yhtiömiestensä summa. Sen toiminta ja velkojen maksu riippuvat olennaisesti siitä miten yhtiömiehet, eli yhtiön omistajat yhtiötä hoitavat. Yhtiömiehet ovat myös vastuussa yhtiön veloista kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku yhtiömies lopettaisi toimintansa yhtiössä, niin velkojille jäisi yksi henkilö vähemmän, jonka puoleen kääntyä velkomisineen. Sama pätee myös muihin yhtiömiehiin. Seurauksena on joka tapauksessa yksi yhtiömies vähemmän vastaamassa yhtiön velvoitteista.

Siispä mikäli avoimen yhtiön yhtiömies kuolee, on muilla yhtiömiehillä oikeus vaatia yhtiön purkua. Tämä oikeus on lähtökohtaisesti myös kuolleen yhtiömiehen kuolinpesällä. Asiasta on mahdollista sopia yhtiösopimuksessa toisin. Kuitenkaan yhtiösopimuksessa ei voida rajoittaa esimerkiksi yhtiömiehen oikeutta irtisanoa yhtiösopimus. Tällöin rajoitukset oikeuksiin vaatia yhtiön purkua voisivat joissain tilanteissa estää yhtiömiehen irtisanomisoikeuden, jolloin jää epäselväksi, että voiko asiasta edes sopia yhtiösopimuksessa pätevällä tavalla. Mikäli muut yhtiömiehet taikka kuolleen yhtiömiehen kuolinpesä eivät vaadi yhtiön purkua, on muilla yhtiömiehillä yksimielisinä mahdollisuus lunastaa kuolleen yhtiömiehen yhtiöosuus. Oikeus tähän lunastukseen on myös silloin, kun kuolinpesä vaatii yhtiön purkua. On myös mahdollista, että yhtiöosuutta ei lunasteta, eikä yhtiötä pureta, vaan kuolinpesä jatkaa yhtiön yhtiömiehenä kuolleen yhtiömiehen sijasta.

Yhtiömiehen kuolema siis lähtökohtaisesti aina vaikuttaa yhtiön toimintaan. Joko kuollut yhtiömies tai tämän kuolinpesä on "ostettava ulos" tai sitten koko yhtiö on purettava. Jos kaikki yhtiömiehet ja kuolinpesä ovat yksimielisiä asiasta, voi kuolinpesä jatkaa yhtiömiehenä kuolleen yhtiömiehen tilalla. Tämä voinee soveltua esimerkiksi tilanteeseen, jossa muilla yhtiömiehillä ei ole varaa kuolinpesän osuuden lunastamiseen, mutta yhtiöstä arvellaan saatavan lähitulevaisuudessa kohtuullisesti tuottoa, jolloin yhtiön purkaminenkaan ei tunnu järkevältä. Kuolinpesän toimiminen yhtiömiehenä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole ikuinen ratkaisu. Joissain tilanteissa se silti toimii väliaikaisesti hyvin. Yhtiömiehen kuolemaan liittyy yhtiön kannalta joka tapauksessa runsaasti paperityötä, kuten yhtiömiesten päätösten kirjaamista, sekä yhtiömiesten yhtiöosuuksien arvon ,määrittämistä. Tilanteen tuntuessa liian mutkikkaalta, on varminta jättää asia ammattilaisen hoidettavaksi ja välttää mahdolliset virheet ja epätarkoituksenmukaisuudet yhtiön jatkon määrittämisessä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa