Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön purkusopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön toimintaa on mahdollista jatkaa niin kauan, kuin edellytyksiä yhtiösuhteen sekä yhtiön harjoittaman liiketoiminnan jatkamiselle on olemassa. Joissain tilanteissa yhtiömiehet voivat kuitenkin haluta purkaa avoimen yhtiön.

Purkaminen sopimuksella

Avoin yhtiö purkaantuu pääsääntöisesti niin sanotun selvitystilamenettelyn kautta. Mikäli kaikki yhtiömiehet ovat yksimielisiä avoimen yhtiön lopettamisesta, avoin yhtiö voi kuitenkin purkautua ilman selvitystilamenettelyä. Tällöin purkautuminen tapahtuu sopimuksella. Yhtiön varat jaetaan yhtiömiehille ja suoritetaan lopputilitys. Myös yhtiön velat voidaan jakaa, mutta se ei ole välttämättä tarpeen, sillä yhtiömiesten henkilökohtainen vastuu turvaa velkojien oikeudet.

Purkusopimus yhtiösopimuksen yhteydessä

Avoimen yhtiön yhtiömiehet voivat myös yhtiösopimuksessa sopia siitä, miten yhtiö puretaan. Täten he voivat ennakollisesti laatia yhtiösopimuksen yhteydessä erillisen purkusopimuksen siitä, millaista menettelyä yhtiön purkamisessa noudatetaan. Tämän jälkeen kun avoimen yhtiön purkaminen tulee ajankohtaiseksi, purkamisessa noudatetaan tätä menettelyä, kunhan se täyttää muut lain asettamat vaatimukset. Täten yhtiömiehillä on mahdollisuus yhtiösopimuksessa vaikuttaa siihen, miten avoimen yhtiön purkaminen tapahtuu.

Vaikka purkusopimusta ei olisi tehty yhtiösopimuksen yhteydessä, yhtiömiehet voivat tämän jälkeenkin halutessaan sopia erikseen noudatettavasta purkamismenettelystä. Tällöin kuitenkin edellytetään yhtiömiesten yksimielisyyttä, joka ei ole välttämättä varmaa. Ennakollinen sopiminen voi siksi olla useissa tilanteissa kannattavampaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa