Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön purkautuminen passiivisuuden johdosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi harjoittavat yhdessä yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Purkautumisella tarkoitetaan yhtiön toiminnan lopettamista ja yhtiön olemassaolon lakkaamista. Yleensä yhtiö puretaan yhtiömiesten toimesta niin, että yhtiön velat selvitetään, omaisuus muutetaan rahaksi sekä tämän jälkeen velat maksetaan. Loput rahat jaetaan yhtiömiehille.

Passiivisuus

Joskus yhtiö voi kuitenkin purkautua ilman mainittua tapahtumankulkua. Avoin yhtiön voi purkautua muun muassa sen passiivisuuden johdosta. Yhtiön passiivisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö on lopettanut tosiasiallisesti toimintansa, mutta yhtiötä ei ole purettu laissa tarkoitetulla tavalla. Avoin yhtiö katsotaan passiiviseksi, mikäli yhtiö ei viimeisen kymmenen vuoden aikana ole toimittanut ilmoituksia kaupparekisteriin, eikä viranomaisella ole muutenkaan perustetta olettaa yhtiön olevan toiminnassa.

Rekisteriviranomaisen oikeus purkaa yhtiö

Avoimen yhtiön passiivisuustilanteessa rekisteriviranomaisella on oikeus purkaa yhtiö. Purkamiseen oikeutettu rekisteriviranomainen on Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), jonka kaupparekisteriin avoin yhtiö on toimintansa aikana ollut rekisteröitynä.

Tiedustelu ja kuulutus

Ennen yhtiön purkamista rekisteriviranomaisen on kuitenkin elinkeinonharjoittajalle osoitetulla kirjeellä tai muulla sopivalla tavalla tiedusteltava, harjoittaako tämä edelleen toimintaansa vai ei. Jos ei käy selville, että toimintaa edelleen harjoitetaan, rekisteriviranomaisen on kaupparekisterilehdessä julkaistavalla kuulutuksella kehotettava elinkeinonharjoittajaa kolmen kuukauden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta kirjallisesti ilmoittamaan toiminnastaan. Jos kuulutuksellakaan ei saada tietoa siitä, että yhtiö edelleen harjoittaa toimintaansa, yhtiötä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä ja yhtiö katsotaan sen seurauksena purkautuneeksi.

Mitä yhtiölle sitten seuraa siitä, että se puretaan passiivisuuden vuoksi?

Vastaus riippuu olennaisesti siitä, mitä yhtiömiehet haluavat yhtiöltä tulevaisuudessa. Mikäli yhtiö halutaan takaisin toimintaan, tulee yhtiö perustaa uudelleen. Tilanne lienee epätodennäköinen, sillä yhtiömiehet ovat kuitenkin saanet varoituksen rekisteristä poistamisesta ja kolme kuukautta aikaa rekisteröidä puuttuvia tietoja ja siten antaa "elon merkki" yhtiöstä. Yleisintä on, ettei toimintaa edes aiota jatkaa. Tällöin yhtiömiesten on toki hoidettava yhtiön velka pois tavalla tai toisella, vaikka omasta varallisuudestaan, mutta varsinaista purkamiseen johtavaa selvitysmenettelyä ei tarvita, koska purkautuminen on jo tapahtunut.

Joskus passiivisuuden vuoksi yhtiön purkaminen tuntuu houkuttelevalta, koska se ei vaadi erillisiä toimenpiteitä. Jos yhtiön toiminnan kuitenkin haluaa aidosti lopettaa, on viisaampaa tehdä asia normaalissa järjestyksessä selvitysmenettelyn kautta, jolloin ei myöskään ole tarvetta odottaa kymmentä vuotta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa