Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön purkautuminen passiivisuuden johdosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoin yhtiön voi purkautua passiivisuuden johdosta. Purkautumisella tarkoitetaan yhtiön toiminnan lopettamista ja yhtiön olemassaolon lakkaamista. Yleensä yhtiö puretaan yhtiömiesten toimesta niin, että yhtiön velat selvitetään, omaisuus muutetaan rahaksi sekä tämän jälkeen velat maksetaan. Loput rahat jaetaan yhtiömiehille.

Joskus yhtiö voi kuitenkin purkautua ilman mainittua tapahtumankulkua. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö on lopettanut tosiasiallisesti toimintansa, mutta yhtiötä ei ole purettu laissa tarkoitetulla tavalla. Tällöin oikeus purkaa yhtiö on rekisteriviranomaisella. Purkamiseen oikeutetulla rekisteriviranomaisella tarkoitetaan Patentti- ja rekisterihallitusta, jonka kaupparekisteriin avoin yhtiö on toimintansa aikana ollut rekisteröitynä. Rekisteriviranomaisella on siis oikeus purkaa yhtiö, mikäli yhtiö ei viimeisen kymmenen vuoden aikana ole toimittanut ilmoituksia kaupparekisteriin, eikä viranomaisella ole muutenkaan perustetta olettaa yhtiön olevan toiminnassa.

Perusteita olettaa yhtiön olevan hiljaisuudesta huolimatta yhä toiminnassa voisi olla, mikäli yhtiö silti tosiasiassa harjoittaisi liiketoimintaa ja rekisteriviranomaiset tietäisivät tästä. Ongelmia syntyisi kuitenkin yhtiölle joka tapauksessa vähintään siitä, ettei se ole hoitanut lakisääteisiä velvollisuuksiaan kaupparekisteri-ilmoitusten suhteen. Ennen yhtiön purkamista rekisteriviranomaisen on elinkeinonharjoittajalle osoitetulla kirjeellä tai muulla sopivalla tavalla tiedusteltava, harjoittaako tämä edelleen toimintaansa vai ei. Ennen purkautumista tarkoittavaa rekisterimerkintöjen poistamista rekisteriviranomaisen on lisäksi kaupparekisterilehdessä julkaistavalla kuulutuksella kehotettava elinkeinonharjoittajaa kolmen kuukauden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta kirjallisesti ilmoittamaan toiminnastaan.

Mitä yhtiölle sitten seuraa siitä, että se puretaan passiivisuuden vuoksi? Vastaus riippuu olennaisesti siitä, mitä yhtiömiehet haluavat yhtiöltä tulevaisuudessa. Mikäli yhtiö halutaan takaisin toimintaan, tulee yhtiö perustaa uudelleen. Tilanne lienee epätodennäköinen, sillä yhtiömiehet ovat kuitenkin saanet varoituksen rekisteristä poistamisesta ja kolme kuukautta aikaa rekisteröidä puuttuvia tietoja ja siten antaa "elon merkki" yhtiöstä. Yleisintä on, ettei toimintaa edes aiota jatkaa. Tällöin yhtiömiesten on toki hoidettava yhtiön velka pois tavalla tai toisella, vaikka omasta varallisuudestaan, mutta varsinaista purkamiseen johtavaa selvitysmenettelyä ei tarvita, koska purkautuminen on jo tapahtunut.

Joskus passiivisuuden vuoksi yhtiön purkaminen tuntuu houkuttelevalta, koska se ei vaadi erillisiä toimenpiteitä. Jos yhtiön toiminnan kuitenkin haluaa aidosti lopettaa, on viisaampaa tehdä asia normaalissa järjestyksessä selvitysmenettelyn kautta, jolloin ei myöskään ole tarvetta odottaa kymmentä vuotta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa