Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön purkautuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoin yhtiö voidaan purkaa yhtiömiesten päätöksellä.  Purkamisella tarkoitetaan yhtiön toiminnan lopettamista, johon liittyy velkojen maksu sekä yhtiön varallisuuden muuttaminen rahaksi ja jakaminen yhtiömiehille. Yhtiön purkamisesta on säädetty laissa, mutta tästä sääntelystä on monin osin mahdollista poiketa sopimalla yhtiösopimuksessa toisin. Avoimen yhtiön purkamista koskevien määräysten kohdalla sopimusvapaus ei kuitenkaan ole rajaton. Esimerkiksi määräys joka estää oikeuden yhtiösopimuksen irtisanomiseen on kielletty.

Avoimen yhtiön purkamista edeltää yleensä yhtiön selvitystila. Tämä on vaihe, jolloin yhtiön velat maksetaan ja toiminta päätetään. Yhtiön selvitystila ei ole välttämätön vaihe, vaan selvitystila voidaan ohittaa ja suoraan purkaa yhtiö. Tällöin yhtiön velat jäävät yhtiömiesten itsensä hoidettaviksi. Selvitystilaa seuraa yhtiön purkautuminen. Purkautumisen seurauksena yhtiö ei enää ole oikeushenkilö; toisin sanoen yhtiö lakkaa olemasta olemassa. Mikäli yhtiön purkautuminen tapahtuu konkurssin seurauksena, ei erillistä selvitystilaa ole, koska konkurssimenettely korvaa selvitysmenettelyn. Avoin yhtiö purkautuu myös silloin, mikäli yhtiön yhtiömiesten lukumäärä laskee yhteen, eikä vuoden kuluessa palaudu takaisin vähintään kahteen.

Yhtiön purkamiseen voi tulla aloite myös joltakin yhtiömieheltä. Tämä tapahtuu irtisanomalla yhtiösopimus irtisanomisajan päättymisen jälkeen. On myös mahdollista, että yhtiön on sovittu alun perinkin olevan toiminnassa vain tietyn toimikaudeksi kutsuttavan ajanjakson ajan. Tällöin yhtiö purkautuu automaattisesti toimikauden päättyessä, jos yhtiömiehet eivät päätä toisin. Karkeasti ajatus avoimen yhtiön toiminnassa on se, että yhtiön perustaneet yhtiömiehet ovat kiinteä osa yhtiötä, eikä yhtiötä lähtökohtaisesti voida jatkaa ilman jotakin yhtiömiehistä. Tällöin myös esimerkiksi yhtiömiehen konkurssi, tai yhtiöosuuden, eli yhtiöomistuksen ulosmittaaminen, yhtiömiehen kuolema tai muuten yhtiön toiminnan edellytysten lakkaaminen antavat syyn purkaa yhtiö. Niin halutessaan muut yhtiömiehet voivat päättää kaikissa näissä tilanteissa lunastaa, eli ostaa purkuperusteen aiheuttaneelta yhtiömieheltä tämän yhtiöosuuden ja jatkaa sen jälkeen yhtiön toimintaa normaalisti.

Lähtökohtaisesti siis purkamisen tullessa kyseeseen, edetään avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaisesti aloittamalla selvitysmenettely. Selvitysmiehinä, eli selvityksestä vastuullisina tahoina toimivat yleensä yhtiömiehet. He selvittävät yhtiöllä olevat velat, maksavat ne ja tämän jälkeen realisoivat, eli myyvät yhtiön omaisuuden ja tilittävät saadut varat yhtiömiehille. Yhtiön selvittäminen ja etenkin sitä koskevien kirjanpidollisten dokumenttien laatiminen oikein voi olla maallikolle haaste. Välttääkseen ikävät, etenkin verotukselliset seuraukset, voi yhtiömiesten olla viisasta tarkistuttaa selvitysmenettelyn kulun asianmukaisuus ja velkojen maksun toteutuksen onnistuneisuus ammattilaisella, ennen yhtiön varojen jakoa yhtiömiehille.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa