Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön purkaminen on mahdollista ilman selvitysmenettelyä, jolloin yhtiömiehet voivat purkaa yhtiön sopimuksella. Joskus avoimen yhtiön purkautuminen saattaa tapahtua myös selvitysmenettelyn seurauksena.

Yhtiömies saa vaatia avoimen yhtiön purkamista ensinnäkin tilanteessa, jossa hän on joko irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut tai vaihtoehtoisesti kun sovittu yhtiökausi on päättynyt. Toiseksi yhtiömies voi vaatia avoimen yhtiön purkamista silloin, kun toinen yhtiömiehistä joutuu konkurssiin tai hänen yhtiöosuutensa ulosmitataan. Kolmanneksi avoimen yhtiön purkamista on mahdollista vaatia, kun toinen yhtiömies on kuollut, eikä yhtiön toiminnan jatkamisesta ole sovittu. Neljänneksi yhtiön purkaminen voi tulla kyseeseen tilanteessa, jossa yhtiön toiminnan jatkamisen edellytykset ovat rauenneet. Lisäksi yhtiön purkamista voi vaatia muun muassa yhtiömiehen konkurssin johdosta konkurssipesä tai yhtiömiehen kuoleman jälkeen kuolinpesä, jos avoimen yhtiön toiminnan jatkamisesta ei ole sovittu. Yhtiösopimuksessa on mahdollista sopia avoimen yhtiön purkamisesta.

Yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista myös, jos toinen yhtiömies olennaisesti rikkoo yhtiösuhteeseen perustuvia velvollisuuksiaan tai jatkuvasti käyttää asemaansa yhtiössä yhtiön edun vastaisesti. Purkamisen vaatiminen on mahdollista myös tilanteessa, jossa yhtiön toiminnan jatkamista on pidettävä kohtuuttomana yhtiömiehen kannalta ottaen huomioon hänen tai toisen yhtiömiehen terveydentilan, taloudellisen aseman tai muun vastaavan asian suhteen tapahtuneet muutokset tai yhtiön muiden toimintaedellytysten olennainen huononeminen.

Yhtiön purkamisvaatimuksen tekemisen jälkeen yhtiö voidaan purkaa joko yhtiösopimuksessa sovitun mukaisesti tai yhtiömiesten sopimalla tavalla, jos avoimen yhtiön purkamisesta ei ole sovittu yhtiösopimuksessa. Yhtiö tulee selvittää laissa säädetyn mukaisesti silloin, kun purkamismenettelystä ei ole sovittu yhtiösopimuksessa, eivätkä yhtiömiehetkään ole erikseen sopineet purkamisesta.

Avoin yhtiö voi purkautua eri tavoin. Avoimen yhtiön purkamisesta ja siihen liittyvästä menettelystä kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa