Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön osuuden luovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhtiöosuus

Yhtiöosuudella tarkoitetaan yhtiön omistajan eli yhtiömiehen omistamaa osuutta avoimesta yhtiöstä. Olemukseltaan se vastaa osakkeen tuottamaa oikeutta osakeyhtiössä. Lähtökohta avointen yhtiöiden kohdalla on, että yhtiömiehen yhtiöosuus ei ole vapaasti siirtokelpoinen eikä vapaasti luovutettavissa edelleen. Rajallinen siirtokelpoisuus on suurin erovaisuus verrattuna osakeyhtiöiden osakkeisiin. Osakeyhtiön osakkeet ovat vapaasti siirtokelpoisia ja niillä on mahdollista käydä kauppaa vapaasti.

Ei vapaasti luovutettavissa

Lähtökohtana siis on, että avoimen yhtiön yhtiömiehen omistusosuus ei ole vapaasti luovutettavissa eteenpäin. Yhtiömies on lähtökohtaisesti kiinteä osa yhtiötä ja pääsääntöisesti sidoksissa siihen yhtiön purkautumiseen saakka. Tämä perustuu siihen seikkaan, että avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisella omaisuudellaan yhteisvastuullisesti yhtiön velvoitteista ja veloista. Täten vastuuhenkilön vaihtuminen voi muuttaa yhtiömiesten taloudellista tilannetta olennaisestikin. Koska vastuu on erittäin ankaraa ja kohdistuu jokaiseen yhtiömieheen, on tärkeää, että yhtiömiesten välillä on luottamusside eikä kenenkään tarvitse pelätä, että joku vastuullisista yhtiömiehistä yhtäkkiä vaihtuu ja tämä aiheuttaisi ongelmia yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta. Avoimen yhtiön toiminta perustuu yhtiömiesten keskinäiseen luottamukseen, joten säännös yhtiöosuuden luovutuskelvottomuudesta on looginen ja järkevä.

Luovuttaminen muiden yhtiömiesten suostumuksella

Yhtiöosuus on kuitenkin tietyissä tilanteissa mahdollista luovuttaa. Ensinnäkin yhtiöosuus on mahdollista luovuttaa kaikkien muiden yhtiömiesten suostumuksella. Luovutukseen halukkaan yhtiömiehen tulee siis saada luovutukseen hyväksyntä kaikilta muilta yhtiön yhtiömiehiltä,

Luovuttaminen yhtiösopimuksen määräyksen perusteella

Avoimen yhtiön yhtiöosuuden luovutuskelvottomuudesta voidaan kuitenkin yhtiömiesten niin halutessa sopia toisin. Toiseksi yhtiöosuus on mahdollista luovuttaa silloin, kun yhtiömiehet ovat yhtiösopimuksessa nimenomaisesti sopineet, että yhtiöosuus onkin siirtokelpoinen tai että luovutuskielto ei ole niin joustamaton ja tiukka, kuin laki edellyttää. Tällainen mahdollisuus voi olla hyvä olla, sillä joskus yhtiömiehet voivat kokea osakeyhtiömäisemmän yhtiörakenteen paremmaksi ja tehokkaammaksi omia tavoitteitaan ajatellen.

Luovutuskiellon vaikutukset

Velkojien suojaa ei kuitenkaan voida yhtiöosuuden luovutuskiellolla heikentää. Yhtiömiehen joutuessa konkurssiin, voidaan yhtiöosuus ulosmitata aivan samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin velallisen omaisuus. Luovutuskielto ei siis estä yhtiöosuuden ulosmittaamista. Myös yhtiömiehen kuollessa hänen yhtiöosuutensa siirtyy kuolinpesälle. Toisilla yhtiömiehillä on kuitenkin oikeus tarjoutua sekä ulosmittauksen että kuoleman tapahtuessa lunastamaan siirtyneen yhtiöosuuden itselleen. On kuitenkin huomattava, että ehdotonta oikeutta osuuden saamiseksi heillä ei ole, he voivat ainoastaan tarjoutua lunastamaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa