Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön lopettamisilmoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi harjoittavat yhdessä yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimintaa voi luonnollisesti jatkaa niin kauan, kuin edellytyksiä yhtiösuhteen sekä yhtiön harjoittaman liiketoiminnan jatkamiselle on olemassa.

Yksimielisyys

Yhtiömiehet voivat kuitenkin syystä tai toisesta haluta lopettaa avoimen yhtiön. Mikäli kaikki yhtiömiehet ovat yksimielisiä avoimen yhtiön lopettamisesta, avoin yhtiö voi purkautua ilman niin kutsuttua selvitystilamenettelyä. Yhtiön varat jaetaan yhtiömiehille ja suoritetaan lopputilitys. Myös yhtiön velat voidaan jakaa, mutta se ei ole välttämättä tarpeen, sillä yhtiömiesten henkilökohtainen vastuu turvaa velkojien oikeudet.

Lopettamisilmoituksen tekeminen

Avoimen yhtiön lopettamisesta tulee tehdä lopettamisilmoitus Verohallinnolle sekä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin. Ilmoitukset ovat maksuttomia ja ne tehdään Y5-lomakkeella.

Avoimen yhtiön yhtiömiehen tulee tehdä lopettamisilmoitus yhtiön puolesta. Lopettamisilmoitukseen tulee merkitä ne rekisterit, joista yritys hakeutuu pois. Ainakin yhden avoimen yhtiön yhtiömiehen tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa henkilön täytyy allekirjoittaa ilmoitus. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen, joten prokuristi ei voi tehdä lopettamisilmoitusta ilman yhtiömiehen erillistä valtakirjaa. Mikäli kaikki yhtiömiehet ovat allekirjoittaneet lopettamisilmoituksen, pelkkä lopettamisilmoitus riittää. Muussa tapauksessa tulee toimittaa erillinen liite, esimerkiksi kaikkien yhtiömiesten allekirjoittama sopimus yhtiön lopettamisesta.

Mikäli lopettamisilmoitusta ei tehdä, katsotaan elinkeinotoiminnan jatkuvan. Tästä syystä lopettamisilmoitus on tärkeää muistaa tehdä. Elinkeinotoiminnan loputtua vastuunalaisten yhtiömiesten on huolehdittava myös siitä, että kaikki verotukseen liittyvät ilmoitukset annetaan ajallaan.

Kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen säilyttäminen

Avoimen yhtiön viimeisen tilikauden kirjanpitokirjat sekä tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuoden ajan tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositteet on säilytettävä 6 vuoden ajan tilikauden päättymisestä. Yhtiömiesten on huolehdittava kirjanpitoaineiston asianmukaisesta säilytyksestä. Kaupparekisteriin tulee Y5- lomakkeessa ilmoittaa kuka vastaa kirjanpitoaineiston säilyttämisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa