Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön lopettaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi harjoittavat yhdessä yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimintaa voi luonnollisesti jatkaa niin kauan, kuin edellytyksiä yhtiösuhteen sekä yhtiön harjoittaman liiketoiminnan jatkamiselle on olemassa.

Yksimielisyys

Yhtiömiehet voivat kuitenkin syystä tai toisesta haluta lopettaa avoimen yhtiön. Mikäli kaikki yhtiömiehet ovat yksimielisiä avoimen yhtiön lopettamisesta, avoin yhtiö voi purkautua ilman niin kutsuttua selvitystilamenettelyä. Tällöin avoimen yhtiön toiminnan lopettaminen tapahtuu sopimuksella. Avoimen yhtiön yksimielisessä lopettamisessa yhtiön varat jaetaan yhtiömiehille ja suoritetaan lopputilitys. Myös yhtiön velat voidaan jakaa, mutta se ei ole välttämättä tarpeen, sillä yhtiömiesten henkilökohtainen vastuu turvaa velkojien oikeudet.

Lopettamisilmoitus

Avoimen yhtiön lopettamisesta tulee tehdä lopettamisilmoitus Verohallinnolle sekä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin. Ilmoitukset ovat maksuttomia ja ne tehdään Y5-lomakkeella. Avoimen yhtiön yhtiömies tekee lopettamisilmoituksen yhtiön puolesta. Mikäli kaikki yhtiömiehet ovat allekirjoittaneet lopettamisilmoituksen, pelkkä lopettamisilmoitus riittää. Muussa tapauksessa kaupparekisteriin tulee toimittaa erillinen liite, josta käy ilmi yhtiömiesten yksimielisyys yhtiön lopettamisesta. Tällainen liite voi olla esimerkiksi kaikkien yhtiömiesten allekirjoittama sopimus avoimen yhtiön lopettamisesta.

Mikäli lopettamisilmoitusta ei tehdä, katsotaan elinkeinotoiminnan jatkuvan. Tästä syystä lopettamisilmoitus on tärkeää muistaa tehdä.

Selvitystila mahdollinen

Avoin yhtiön päättää toimintansa ja purkautuu selvitystilan ja selvitystilamenettelyn kautta, mikäli yhtiömiehet eivät keskenään sovi yhtiön purkamisesta muutoin. Yhtiön vapaaehtoinen lopettaminen voidaan suorittaa myös selvitystilan kautta, mutta menettely on tällöin paljon monimutkaisempi. Vapaamuotoinen menettely on siihen verrattuna huomattavasti yksinkertaisempi ja helpompi ja siten suositeltava.

Yrityskiinnitykset

Lopettamisen yhteydessä avoimen yhtiön yhtiömiesten tulee muistaa huolehtia mahdollisista olemassa olevista yrityskiinnityksistä. Ennen kuin avoimen yhtiön purkautuminen voidaan merkitä kaupparekisteriin, tulee yrityskiinnitysten olla joko vaihtoehtoisesti kuoletettuja taikka toisen yrityksen on tullut ottaa vastuu kiinnityksistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa