Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön konkurssi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi harjoittavat yhdessä yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista kaikella omaisuudellaan kuten omasta velastaan. Heillä on siis henkilökohtainen velkavastuu.

Maksukyvyttömyys

Jos avoin yhtiö ei kykene vastaamaan veloistaan, se voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on lain mukaan velallisen maksukyvyttömyys. Maksukyvyttömyystilanteessa velallisen katsotaan olevan muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

Konkurssin hakeminen

Päätöksen konkurssiin asettamisesta tekee tuomioistuin. Konkurssin hakijana voi olla velkoja tai velallinen itse. Hakemus tehdään yleensä sille käräjäoikeudelle, jonka toimialueella velallisen taloudellista toimintaa on johdettu. Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin tekee asiasta päätöksen.

Konkurssimenettely

Konkurssipäätöksen yhteydessä käräjäoikeus määrää pesänhoitajan huolehtimaan konkurssipesän selvittämisestä. Pesänhoitajaksi määrätään yleensä konkurssiasioihin perehtynyt lakimies, joka ottaa hallintaansa pesän omaisuuden ja selvittää sen velat. 

Konkurssissa avoimen yhtiön omaisuus muutetaan rahaksi ja varat jaetaan velkojien kesken. Jos velkojen maksamisen jälkeen yhtiöllä on vielä varoja, yhtiö tulee selvittää. Jos yhtiön omaisuutta taas ei ole enää velkojen maksamisen jälkeen jäljellä, velat voidaan periä yhtiömieheltä, sillä hänellä on avoimessa yhtiössä henkilökohtainen velkavastuu. Konkurssi ei siis vapauta yhtiömiestä henkilökohtaisesta velkavastuustaan, vaan yhtiön varojen loppumisen jälkeen yhtiömiehet ovat henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa velkojen maksamisesta. Yhtiömieheltä voidaan heti konkurssiin asettamisen jälkeen vaatia myös yhtiön erääntymättömän velan maksamista. Periminen voidaan tehdä yksittäiseltäkin yhtiömieheltä, sillä yhtimiesten velkavastuu on yhteisvastuullista. Tälle yhtiömiehelle syntyy kuitenkin muita yhtiömiehiä kohtaan regressi- eli takautumisoikeus.

Avoin yhtiö katsotaan purkautuneeksi konkurssin lopputilityksen hyväksymisen jälkeen. Pesänhoitajan tulee ilmoittaa sen purkautumisesta viivytyksettä Oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskus välittää tiedon rekisteriviranomaiselle eli Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), joka merkitsee tiedon yhtiön purkautumisesta kaupparekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa