Minilex - Lakipuhelin

Asian käsittelyn viivytyksettömyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintoasia on käsiteltävä joutuisasti. Hallintoasian käsittelyn tulisi hyvän hallinnos periaatteiden mukaisesti siis tapahtua ilman aiheetonta viivytystä. Laissa ei kuitenkaan ole sellaista kaikkia hallintoasioita koskevaa tarkkaa aikaa määrätty, jonka kuluessa asia tulisi käsitellä. Käsittelyaikojen pituus siis vaihtelee, ja pitkäkin käsittelyaika tietyssä asiassa ei välttämättä ole aiheetonta viivytystä, kun taas jossain toisessa sama aika olisi nimenomaan aiheetonta viivytystä. Käytännössä viivytyksettömyys ei kuitenkaan aina toteudu. Useissa asiaryhmissä asiakas joutuu odottelemaan kohtuuttoman pitkiäkin aikavälejä, että päätös valmistuu. Näin ei tulisi olla varsinkaan silloin, kun kyse on yksilön kannalta erittäin merkittävistä asioista, kuten toimeentulosta tai elinkeinosta.

Voidaan kuitenkin sanoa, että Suomessa viranomaiset noudattavat täsmällisesti lakeja ja heille asetettuja velvoitteita hyvin. Vuosittain hallinnossa syntyy viranomaisten tekemiä päätöksiä miljoonia. Olisi suoranainen ihme, jos näin suureen joukkoon ei sisältyisi lainkaan viivytyksiä, tosin pyrkimys on aina joutuisuuteen asioiden käsittelyssä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa